Armoedevereniging Ons Centrum

Ons Centrum vzw is een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Leopoldsburg. Onze collega’s Elien en Laura ondersteunen de armoedevereniging bij het realiseren van 6 criteria: armen verenigen, armen het woord geven, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren, dialoog en vorming organiseren, armen blijven zoeken.

 

 

Vrije inloopmomenten

 

Elke woensdagnamiddag is iedereen welkom in het ontmoetingshuis. Bezoekers kunnen er gezellig samen een gratis kopje koffie of thee drinken. In de winter voorziet het OCMW gratis soep. Hebben ze vragen? Of willen ze hun verhaal kwijt? Zowel de opbouwwerkers als de vrijwilligers staan klaar met een luisterend oor en advies.

 

 

Vrijetijdsactiviteiten, workshops en vormingen

 

Creamomenten, kaartnamiddagen, eet- en amusementsdagen, computerworkshops, groepsuitstappen …  Bezoekers kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. Ontspanning, ontplooiing en leren gaan vaak hand in hand.

 

 

Sociaal-artistieke werking

 

Uit de contacten met mensen in armoede bleek mentale gezondheid een van de pijnpunten. Daarop startte de armoedevereniging met workshops en groepstherapie met een psycholoog. Hieruit groeide zelfs een theaterstuk. Een tiental mensen gingen zelf op de planken staan en brachten hun verhaal ten tonele. Dit onder begeleiding van dramacoach Ingrid Dullens.

De theatergroep is inmiddels een vaste waarde in de vereniging. Elk jaar werkt ze aan een nieuwe productie. Het is telkens puur theater: recht uit het hart en de leefwereld van de mensen.

 

 

Beleidsparticipatie

 

Regelmatig organiseert Ons Centrum dialoogmomenten om de mensen in armoede het woord te geven. Ons Centrum vervult immers een belangrijke brugfunctie tussen mensen in armoede en partners zoals het lokaal bestuur, OCMW, hulp- en dienstverleners. Opbouwwerkers Elien en Laura en enkele vrijwilligers nemen deel aan het Forum Armoede Leopoldsburg (FAL), het Lokaal Onderwijs Platform (LOP), de stuurgroep Lokaal Armoedebeleid, het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie, de diversiteitsraad, de cultuurraad en de werkgroep rond 17 oktober. Ze kaarten signalen van mensen in armoede aan, wisselen informatie uit en formuleren beleidsaanbevelingen rond armoedebestrijding.

 

 

Themawerking

 

Ons Centrum werkt jaarlijks rond één sociaal grondrecht. Samen met de mensen in armoede leggen onze opbouwwerkers drempels en tekortkomingen bloot. Via beleidsdossiers reiken ze oplossingen aan.

Uit de themawerking vrije tijd ontstond bijvoorbeeld het maandelijkse Cultuurcafé in samenwerking met CC Leopoldsburg. Voor 1 euro kunnen mensen in armoede er tickets kopen voor theatervoorstellingen.

 

Vrijwilligersgroep

 

Ons Centrum wordt gerund door onze opbouwwerkers en een enthousiaste vrijwilligersgroep. De vrijwilligers staan dagelijks klaar om alles vlot te laten verlopen. Op de maandelijkse kernvergaderingen bespreken ze het reilen en zeilen van de armoedevereniging.

Michellaan 11
3970 Leopoldsburg

 

Met ondersteuning van:

 

 


Meer weten

Elien Aerts

0492 46 07 13

elien.aerts@saamolimburg.be


Laura Vanwezemael

0492 15 91 49

laura.vanwezemael@saamolimburg.be


Ons Centrum vzw is een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Leopoldsburg. Onze collega’s Elien en Laura ondersteunen de armoedevereniging bij het realiseren van 6 criteria: armen verenigen, armen het woord geven, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren, dialoog en vorming organiseren, armen blijven zoeken.

 

 

Vrije inloopmomenten

 

Elke woensdagnamiddag is iedereen welkom in het ontmoetingshuis. Bezoekers kunnen er gezellig samen een gratis kopje koffie of thee drinken. In de winter voorziet het OCMW gratis soep. Hebben ze vragen? Of willen ze hun verhaal kwijt? Zowel de opbouwwerkers als de vrijwilligers staan klaar met een luisterend oor en advies.

 

 

Vrijetijdsactiviteiten, workshops en vormingen

 

Creamomenten, kaartnamiddagen, eet- en amusementsdagen, computerworkshops, groepsuitstappen …  Bezoekers kunnen deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. Ontspanning, ontplooiing en leren gaan vaak hand in hand.

 

 

Sociaal-artistieke werking

 

Uit de contacten met mensen in armoede bleek mentale gezondheid een van de pijnpunten. Daarop startte de armoedevereniging met workshops en groepstherapie met een psycholoog. Hieruit groeide zelfs een theaterstuk. Een tiental mensen gingen zelf op de planken staan en brachten hun verhaal ten tonele. Dit onder begeleiding van dramacoach Ingrid Dullens.

De theatergroep is inmiddels een vaste waarde in de vereniging. Elk jaar werkt ze aan een nieuwe productie. Het is telkens puur theater: recht uit het hart en de leefwereld van de mensen.

 

 

Beleidsparticipatie

 

Regelmatig organiseert Ons Centrum dialoogmomenten om de mensen in armoede het woord te geven. Ons Centrum vervult immers een belangrijke brugfunctie tussen mensen in armoede en partners zoals het lokaal bestuur, OCMW, hulp- en dienstverleners. Opbouwwerkers Elien en Laura en enkele vrijwilligers nemen deel aan het Forum Armoede Leopoldsburg (FAL), het Lokaal Onderwijs Platform (LOP), de stuurgroep Lokaal Armoedebeleid, het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie, de diversiteitsraad, de cultuurraad en de werkgroep rond 17 oktober. Ze kaarten signalen van mensen in armoede aan, wisselen informatie uit en formuleren beleidsaanbevelingen rond armoedebestrijding.

 

 

Themawerking

 

Ons Centrum werkt jaarlijks rond één sociaal grondrecht. Samen met de mensen in armoede leggen onze opbouwwerkers drempels en tekortkomingen bloot. Via beleidsdossiers reiken ze oplossingen aan.

Uit de themawerking vrije tijd ontstond bijvoorbeeld het maandelijkse Cultuurcafé in samenwerking met CC Leopoldsburg. Voor 1 euro kunnen mensen in armoede er tickets kopen voor theatervoorstellingen.

 

Vrijwilligersgroep

 

Ons Centrum wordt gerund door onze opbouwwerkers en een enthousiaste vrijwilligersgroep. De vrijwilligers staan dagelijks klaar om alles vlot te laten verlopen. Op de maandelijkse kernvergaderingen bespreken ze het reilen en zeilen van de armoedevereniging.


Terug naar projecten