Ons doel

Samen uitsluiting aanpakken

Samen werken aan oplossingen

We brengen kwetsbare mensen samen en werken met hen aan oplossingen voor de collectieve problemen die ze ervaren.

 

Kwetsbare groepen sterker maken …

Een buurthuis in een multiculturele wijk, een belangengroep van kwetsbare huurders, een vereniging waar armen het woord nemen … Wij brengen groepen van kwetsbare mensen samen en maken ze sterker. Empowerment dus. Verderbouwen op de kracht die aanwezig is. Wat mensen zelf weten en kunnen vormt het vertrekpunt.

 

… en stimuleren om zelf problemen aan te pakken

Heel wat problemen kunnen mensen zelf aanpakken: het samenleven in de wijk aangenamer maken, een buurtplein verfraaien, ontmoetingsmomenten opzetten, ervaringen uitwisselen … Wij stimuleren en ondersteunen hen en kunnen daarbij een beroep doen op heel wat vrijwilligers.

 

Signalen geven aan het beleid

Voor andere problemen is het nodig dat het beleid meer rekening houdt met de noden van de kwetsbare groepen en hen actief bij het beleid betrekt. Daarom bereiden we de vrijwilligers ook voor om de dialoog aan te gaan met beleidsinstanties: het schepencollege, het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappij, de scholen … Zelf brengen we onze ervaringen op de provinciale en Vlaamse beleidstafels.