De Digibieb van start in Leopoldsburg

Digitale toegang voor iedereen

E-inclusie is het fenomeen wanneer we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde digitale kansen krijgt. De digitale verschuivingen en versnellingen door corona hebben het gemis aan digitale connectie nog eens extra in de verf gezet. Vele kinderen hebben geen internet of een laptop thuis waardoor heel wat essentiële communicatie en educatie verloren gaat.

 

In Leopoldsburg merkten we dat heel wat gezinnen met kinderen geen computer of laptop ter beschikking hadden. Afstandsonderwijs, oefenen met Bingel, opdrachten via Smartschool, … het is niet voor elk gezin even vanzelfsprekend. Daarom start Ons Centrum samen met onderwijsopbouwwerk in Leopoldsburg met een Digibieb. Dankzij middelen van de Koning Boudewijnstichting ‘PC Solidarity – Digital for Youth’ hebben we 20 laptops ter beschikking gekregen. Deze laptops lenen we voor een schooljaar uit aan gezinnen die nood hebben aan een computer. Hiervoor werken we nauw samen met de basisscholen van Leopoldsburg.

 

 

Diane Lemmens, opbouwwerker SAAMOLimburg: “De eerste 16 laptops zijn reeds uitgeleend. Leerkrachten en directies zijn zeer blij en dankbaar dat we via deze manier proberen de digitale kloof te dichten. Het is op dit moment nog heel erg kleinschalig, maar we hopen de digibieb steeds verder uit te breiden om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. In de toekomst willen we ook de oefenplek in Ons Centrum ruimer bekend maken en vormingsmomenten organiseren. Samen met de gemeente Leopoldsburg zal er ook bekeken worden hoe er verder ingezet kan worden op e-inclusie voor iedereen.”