Onderwijsopbouwwerk in Leopoldsburg

Elk kind heeft talenten, maar niet elk kind kan die talenten verzilveren. Elk kind heeft dromen, maar niet elk kind kan die dromen waarmaken. Gelijke onderwijsrechten en -kansen op maat lijken vanzelfsprekend, maar zijn het niet. Heel wat kinderen en jongeren worden geconfronteerd met achterstand en achterstelling wat onderwijs en ontplooiing betreft. Zowel leerkrachten als kwetsbare ouders staan voor een enorme uitdaging.

 

In Leopoldsburg is het aantal kwetsbare gezinnen met kinderen de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit laat zich voelen in de scholen en klassen. Onderwijsopbouwwerker Diane Lemmens creëert kansen en vergroot de leerkansen van kinderen. Ze werkt daarvoor nauw samen met enkele basisscholen en de gemeente Leopoldsburg. Onderwijs is immers een belangrijke hefboom uit armoede.

 

Participatie verbeteren

 

Wat verstaan we onder participatie? En hoe realiseren we dat best in een schoolse context? Diane gebruikt methodieken zoals het participatiehuis om ouders en leerkrachten te bevragen over participatie en dichter bij elkaar te brengen. We willen ouderbetrokkenheid verhogen in de school en bij de schoolloopbaan van de kinderen.

 

 

Opvoedingsondersteuning

 

Via de wekelijkse oudergroep vangt Diane signalen van kwetsbare ouders op. Onderling kunnen de ouders er ervaringen uitwisselen. Samen met de zorgjuf, zorgcoördinator en Basiseducatie organiseert Diane opvoedingsondersteunende initiatieven. Zowel het belang van slaaprituelen en bewegen als informatie over klaspraktijken (bijv. praatronde) komen aan bod.

 

 

Spelend leren

 

Onderwijsopbouwwerk schenkt heel wat aandacht aan al spelend leren. In de spelotheek kunnen ouders educatief speelgoed en anderstalige prenten- en leesboeken uitlenen. Via spelend leren kan je zowel de ouder-kindrelatie bevorderen, als leren vergemakkelijken en taalarmoede aanpakken.

 

 

Leesplezier stimuleren

 

Een rijke taal is voor alle kinderen belangrijk. De afgelopen jaren kwamen er rustige hoekjes op de speelplaats waar kinderen zich kunnen terugtrekken met een boekje uit de boekentoren. Ook hangen er nu mini-boekenkastjes aan de schoolpoorten. De boekenkastjes zijn van en voor iedereen. Je doet de kastdeur open en kiest een boek. Je neemt het boek mee naar huis en leest het zelf of samen met je kind(eren). Heb je thuis boeken liggen die je niet meer leest? Deze boeken zijn altijd welkom in de mini-boekenkastjes. De mini-bibs kwamen er dankzij een nauwe samenwerking en financiering van verschillende partners: gemeente Leopoldsburg, SALK Leopoldsburg, Het Berenhuis en kunstsmid Robin.

 

 

Ontmoetingskansen stimuleren

 

Informele ontmoetingen tussen leerkrachten en ouders zijn even belangrijk als de formelere oudercontacten. De schoolpoorten zijn ontmoetingsplekken waar mensen elkaar tegenkomen. De mini-bibs aan de schoolpoorten nodigen uit om spontaan een gesprek aan te knopen.

 

Communicatie verbeteren

 

Goede communicatie tussen school en ouders is niet vanzelfsprekend. Diane hielp het gebruik van pictogrammen mee introduceren. Zo begrijpen ouders die niet (goed) Nederlands spreken, beter wat er op de brieven en affiches van de school staat.

 

 

Op weg naar meer gelijke onderwijskansen

 

Elke basisschool zet stappen naar gelijke onderwijskansen. Het is een traject dat de school en het leerkrachtenteam op eigen tempo afleggen, rekening houdend met schoolvisie en -eigenheid. De rol van de onderwijsopbouwwerker is om kritisch na te denken en advies te geven. Om deze rol op te nemen is de onderwijsopbouwwerker minstens één keer per week aanwezig in de scholen. Zo kunnen leerkrachten (in)formeel met haar in gesprek gaan.

Michellaan 11
3970 Leopoldsburg


Meer weten

Diane Lemmens

0497 58 43 44

diane.lemmens@saamolimburg.be


Elk kind heeft talenten, maar niet elk kind kan die talenten verzilveren. Elk kind heeft dromen, maar niet elk kind kan die dromen waarmaken. Gelijke onderwijsrechten en -kansen op maat lijken vanzelfsprekend, maar zijn het niet. Heel wat kinderen en jongeren worden geconfronteerd met achterstand en achterstelling wat onderwijs en ontplooiing betreft. Zowel leerkrachten als kwetsbare ouders staan voor een enorme uitdaging.

 

In Leopoldsburg is het aantal kwetsbare gezinnen met kinderen de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit laat zich voelen in de scholen en klassen. Onderwijsopbouwwerker Diane Lemmens creëert kansen en vergroot de leerkansen van kinderen. Ze werkt daarvoor nauw samen met enkele basisscholen en de gemeente Leopoldsburg. Onderwijs is immers een belangrijke hefboom uit armoede.

 

Participatie verbeteren

 

Wat verstaan we onder participatie? En hoe realiseren we dat best in een schoolse context? Diane gebruikt methodieken zoals het participatiehuis om ouders en leerkrachten te bevragen over participatie en dichter bij elkaar te brengen. We willen ouderbetrokkenheid verhogen in de school en bij de schoolloopbaan van de kinderen.

 

 

Opvoedingsondersteuning

 

Via de wekelijkse oudergroep vangt Diane signalen van kwetsbare ouders op. Onderling kunnen de ouders er ervaringen uitwisselen. Samen met de zorgjuf, zorgcoördinator en Basiseducatie organiseert Diane opvoedingsondersteunende initiatieven. Zowel het belang van slaaprituelen en bewegen als informatie over klaspraktijken (bijv. praatronde) komen aan bod.

 

 

Spelend leren

 

Onderwijsopbouwwerk schenkt heel wat aandacht aan al spelend leren. In de spelotheek kunnen ouders educatief speelgoed en anderstalige prenten- en leesboeken uitlenen. Via spelend leren kan je zowel de ouder-kindrelatie bevorderen, als leren vergemakkelijken en taalarmoede aanpakken.

 

 

Leesplezier stimuleren

 

Een rijke taal is voor alle kinderen belangrijk. De afgelopen jaren kwamen er rustige hoekjes op de speelplaats waar kinderen zich kunnen terugtrekken met een boekje uit de boekentoren. Ook hangen er nu mini-boekenkastjes aan de schoolpoorten. De boekenkastjes zijn van en voor iedereen. Je doet de kastdeur open en kiest een boek. Je neemt het boek mee naar huis en leest het zelf of samen met je kind(eren). Heb je thuis boeken liggen die je niet meer leest? Deze boeken zijn altijd welkom in de mini-boekenkastjes. De mini-bibs kwamen er dankzij een nauwe samenwerking en financiering van verschillende partners: gemeente Leopoldsburg, SALK Leopoldsburg, Het Berenhuis en kunstsmid Robin.

 

 

Ontmoetingskansen stimuleren

 

Informele ontmoetingen tussen leerkrachten en ouders zijn even belangrijk als de formelere oudercontacten. De schoolpoorten zijn ontmoetingsplekken waar mensen elkaar tegenkomen. De mini-bibs aan de schoolpoorten nodigen uit om spontaan een gesprek aan te knopen.

 

Communicatie verbeteren

 

Goede communicatie tussen school en ouders is niet vanzelfsprekend. Diane hielp het gebruik van pictogrammen mee introduceren. Zo begrijpen ouders die niet (goed) Nederlands spreken, beter wat er op de brieven en affiches van de school staat.

 

 

Op weg naar meer gelijke onderwijskansen

 

Elke basisschool zet stappen naar gelijke onderwijskansen. Het is een traject dat de school en het leerkrachtenteam op eigen tempo afleggen, rekening houdend met schoolvisie en -eigenheid. De rol van de onderwijsopbouwwerker is om kritisch na te denken en advies te geven. Om deze rol op te nemen is de onderwijsopbouwwerker minstens één keer per week aanwezig in de scholen. Zo kunnen leerkrachten (in)formeel met haar in gesprek gaan.


Terug naar projecten