​​De Warmste Week 2022​

Onze projecten gesteund door De Warmste Week

Vlam jij mee tegen kansarmoede? Ook SAAMO Limburg doet mee met De Warmste Week met 4 projecten: Trefpunt Armoede, armoedeverenigingen SOMA en Ons Centrum vzw en Brede School Beringen. Organiseer/steun een actie, doe mee met de Warmathon of koop Vlammetjes ten voordele van het DWW Fonds.


Trefpunt Armoede

Portretten van mensen tegen sociale uitsluiting 

Met verschillende Limburgse armoedeorganisaties bundelen we de krachten om op 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede, een sensibiliserende actie te organiseren. Met een expo van portretten van mensen in kwetsbare posities tonen we aan een breder publiek dat armoede niet enkel een financieel gemis is, maar zich situeert op verschillende levensdomeinen. Armoede betekent ook creatief moeten omspringen met wat er wél is. Samen met mensen in armoede zelf tonen we hiermee ook hun krachten. We werken hiervoor samen met fotografe Morgane Gielen (No Babes) en Z33 House for Contemporary Art, Design and Architecture in Hasselt. 

Meer info: https://www.nobabes.be/expo-saamo

 

 

 

SOMA vzw 

SOMA dromenjagers 

Mogen mensen in armoede ook nog dromen? Natuurlijk wel! Met onze groep gingen we dromen over dingen die we graag eens zouden willen doen en al snel bleek dat deze dromen helemaal niet zooo hoog gegrepen waren. Misschien hebben mensen in armoede geleerd om realistisch te dromen. Met onze groep dromenjagers kiezen we iedere maand een droom van iemand om te realiseren. Van wandelen met een alpaca tot de zee zien. Van zeilboot varen tot discobowling. Misschien zelfs eens een schlagerfestival bijwonen. Kleine wensen van mensen realiseren …

Kom op 23 december naar Hasselt voor ‘Kunst en comedy met Nigel Williams, Jee Kast en een fototentoonstelling over mensen in armoede!’

 

 

 

Ons Centrum vzw 

Participatief theaterproject rond armoedeproblematiek 

Het project heeft als sociaal doel de spelersgroep van armoedevereniging Ons Centrum te beluisteren, hun een stem te geven, hun eigen situatie te laten analyseren en (uiteindelijk) sociaal te activeren. Het uiteindelijke doel is een participatief theaterstuk te brengen, de verhalen van mensen in kwetsbare situaties in een theaterstuk te gieten en in dialoog te gaan met het publiek en de politiek. Het theaterstuk is ook een beleidsdossier met aanbevelingen rond een specifiek armoedethema. 

We werken samen met theatergroep Mals Vlees uit Beringen. De opbouwwerker van Ons Centrum zorgt voor de praktische organisatie. De regisseur van Mals Vlees voert het creatieve proces samen met de spelersgroep uit. 

Participatief theater vertrekt vanuit een kwetsbare spelersgroep waarin zowel de kennis als de oplossing aanwezig is. Spelers hebben een stem, vinden ondersteuning bij elkaar en maken zelf met behulp van dramatechnieken inzichtelijk hoe hun leven eruit ziet en waar zij tegenaan lopen. Hun verhaal staat centraal. De spelers krijgen de kans strategieën voor het leven te ontwikkelen, te repeteren voor de werkelijkheid en met elkaar in dialoog te gaan op gelijkwaardig niveau. Participatief theater is een veilige haven om te leren participeren en keuzemogelijkheden te ontdekken. Het vergroot het emotionele welzijn en kan een sterke stimulans zijn voor persoonlijke ontwikkeling. 

 

Bekijk de trailer hier

 

 

 

Brede School Beringen 

Talent op de plank 

Talent op de plank is een project van vzw Brede School Beringen. Kinderen en tieners uit Beringen-Mijn en Beverlo tonen hun talent aan de buitenwereld door samen een toneelvoorstelling te maken. Ieders talent wordt hierbij in de spotlights gezet. Dit kan zijn op de planken door mee te spelen in de voorstelling, of eerder door het decor en kostuums te maken of affiches te ontwerpen.