Buurtopbouwwerk Waterschei

In de buurt van de terril ligt de tuinwijk van Waterschei, een vroegere mijnwerkerswijk met veel groen en open ruimtes. De multiculturele buurt telt meer dan 60 nationaliteiten. De meeste bewoners van Waterschei zijn eigenaar van hun woning. Een kleine groep huurt een sociale woning van Nieuw Dak of het Vlaams Woningfonds.

 

Buurthuis

 

Het buurtopbouwwerk – in opdracht van Stad Genk, gebiedsgerichte werking – heeft haar uitvalsbasis in Buurthuis De Singel: een open huis voor alle bewoners en een centrale bron voor tal van buurtinitiatieven.

 

 

Buurtactiviteiten

 

Samen met de bewoners organiseren opbouwwerker Emine Sahin en ondersteuner Nilüfer Gürsu activiteiten om de sociale samenhang te versterken: gezondheidswandelingen, (cultuur)koken, fietsvriendinnen, zwemlessen, praatgroepen, buurtfeesten, bloemenmarkt, zomeruitstap, buurtbarbecue, …

 

 

Cultuurkoken

 

Jaarlijks krijgen bewoners uit verschillende culturen de kans om samen te koken en elkaars typische gerechten te leren kennen. Een warme laagdrempelige activiteit om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Wekelijks koken onze vrijwilligers een heerlijke maaltijd voor de buurt in het buurtrestaurant De Pungel. Samen eten doet goed.

 

 

 

 

Vinger aan de pols

 

Emine slaat geregeld een praatje met bewoners op straat of gaat op huisbezoek. Zo weet zij precies wat er leeft in de wijk. Ze speelt in op gezamenlijke signalen en helpt kwetsbare bewoners om hun rechten te realiseren. Emine ondersteunt buurtbewoners bij initiatieven die ze nemen en werkt nauw samen met andere organisaties en Stad Genk.

 

 

Vorming

 

Het inzetten op cursussen voor volwassenen is essentieel in het buurtopbouwwerk. Het aanbod is enorm variërend en behandelt thema’s zoals: financiën, computer, taal, gezondheid, etc., in samenwerking met professionele partner Ligo.

 

100% Genks

 

100% Genks is een project rond goede burencontacten in de wijk Waterschei. Op de Grote Markt van Genk staat een digitale interactieve installatie waar de buren uit de wijk zélf hun verhalen vertellen over en met elkaar. Buurtopbouwwerker Emine en wijkmanager Luc van Stad Genk zijn al jaren actief in Waterschei en sprokkelden honderden kleine verhalen over buren uit hun wijk. Verhalen die tonen dat samenleven tussen mensen met een verschillende achtergrond vaak vanzelf gaat. 100% Genks dus!

 

 

Wijkverbeteringscontract Waterschei

Om in te spelen op de noden van een snelgroeiende nieuwe groep – arbeidsmigranten van Bulgaarse herkomst – is Fatme Myumyun als opbouwwerker actief. Fatme is een aanspreekpunt voor de Bulgaarse gemeenschap. Ze vangt signalen op en helpt kwetsbare bewoners tot hun recht te komen. Fatme werkt samen met de contactmedewerker voor de Bulgaarse gemeenschap van de stad Genk en andere partners om de sociale cohesie en de leefbaarheid in kwetsbare straten te verbeteren.

 

Buurthuis De Singel
Binnenlaan 52
3600 Genk
089 70 39 02

Meer weten

Emine Sahin

0491 37 74 09

emine.sahin@saamolimburg.be


Nilüfer Gürsu

0499 92 51 05

nilufer.gursu@saamolimburg.be


Fatme Myumyun

0499 92 06 74


In de buurt van de terril ligt de tuinwijk van Waterschei, een vroegere mijnwerkerswijk met veel groen en open ruimtes. De multiculturele buurt telt meer dan 60 nationaliteiten. De meeste bewoners van Waterschei zijn eigenaar van hun woning. Een kleine groep huurt een sociale woning van Nieuw Dak of het Vlaams Woningfonds.

 

Buurthuis

 

Het buurtopbouwwerk – in opdracht van Stad Genk, gebiedsgerichte werking – heeft haar uitvalsbasis in Buurthuis De Singel: een open huis voor alle bewoners en een centrale bron voor tal van buurtinitiatieven.

 

 

Buurtactiviteiten

 

Samen met de bewoners organiseren opbouwwerker Emine Sahin en ondersteuner Nilüfer Gürsu activiteiten om de sociale samenhang te versterken: gezondheidswandelingen, (cultuur)koken, fietsvriendinnen, zwemlessen, praatgroepen, buurtfeesten, bloemenmarkt, zomeruitstap, buurtbarbecue, …

 

 

Cultuurkoken

 

Jaarlijks krijgen bewoners uit verschillende culturen de kans om samen te koken en elkaars typische gerechten te leren kennen. Een warme laagdrempelige activiteit om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Wekelijks koken onze vrijwilligers een heerlijke maaltijd voor de buurt in het buurtrestaurant De Pungel. Samen eten doet goed.

 

 

 

 

Vinger aan de pols

 

Emine slaat geregeld een praatje met bewoners op straat of gaat op huisbezoek. Zo weet zij precies wat er leeft in de wijk. Ze speelt in op gezamenlijke signalen en helpt kwetsbare bewoners om hun rechten te realiseren. Emine ondersteunt buurtbewoners bij initiatieven die ze nemen en werkt nauw samen met andere organisaties en Stad Genk.

 

 

Vorming

 

Het inzetten op cursussen voor volwassenen is essentieel in het buurtopbouwwerk. Het aanbod is enorm variërend en behandelt thema’s zoals: financiën, computer, taal, gezondheid, etc., in samenwerking met professionele partner Ligo.

 

100% Genks

 

100% Genks is een project rond goede burencontacten in de wijk Waterschei. Op de Grote Markt van Genk staat een digitale interactieve installatie waar de buren uit de wijk zélf hun verhalen vertellen over en met elkaar. Buurtopbouwwerker Emine en wijkmanager Luc van Stad Genk zijn al jaren actief in Waterschei en sprokkelden honderden kleine verhalen over buren uit hun wijk. Verhalen die tonen dat samenleven tussen mensen met een verschillende achtergrond vaak vanzelf gaat. 100% Genks dus!

 

 

Wijkverbeteringscontract Waterschei

Om in te spelen op de noden van een snelgroeiende nieuwe groep – arbeidsmigranten van Bulgaarse herkomst – is Fatme Myumyun als opbouwwerker actief. Fatme is een aanspreekpunt voor de Bulgaarse gemeenschap. Ze vangt signalen op en helpt kwetsbare bewoners tot hun recht te komen. Fatme werkt samen met de contactmedewerker voor de Bulgaarse gemeenschap van de stad Genk en andere partners om de sociale cohesie en de leefbaarheid in kwetsbare straten te verbeteren.

 


Terug naar projecten