Buurtopbouwwerk Genk Centrum

Sinds januari 2020 is het buurtwerk vanuit SAAMO Limburg ook aan het werk in Genk Centrum.

 

 

Samen met de buurt

 

Na een projectverkenning in 2019 is opbouwwerker Femke Croux halftijds actief in Genk Centrum. Samen met wijkmanager Annelies Hermans trachten we te werken aan een aangename, bruisende en gezellige buurt. Hierbij rekenen we ook op de inzet van de bewoners. We hebben onze uitvalsbasis in Molenstraat 13 en hebben daar op maandagnamiddag permanentie.

 

 

Een diversiteit aan activiteiten

 

Met de hulp van iedereen krijgt de werking stilaan een beetje vorm. Zo organiseren we maandelijks een gezondheidswandeling, hebben we op regelmatige tijdstippen een buurtbar voor nieuwe bewoners, leggen we huisbezoeken af bij nieuwkomers in Genk Centrum, organiseren we in samenwerking met andere organisaties verschillende vormingen, hebben we een tweemaandelijkse nieuwsbrief die verspreid wordt, doen we een kennismakingsronde bij de verschillende wijkorganisaties en verenigingen, enz.

 

 

Buurtbus on tour

 

Opbouwwerker Femke Croux: “Samen met wijkmanager Annelies Hermans tour ik in een buurtbusje rond in het centrum van Genk. Een zes- à achttal weken lang vatten we elke maandag- en donderdagnamiddag post op 2 vaste plekken. De eerste weken maken we kennis en toetsen we bij de bewoners wat er leeft in de buurt. Daarna stellen we een activiteitenkalender op maat op met activiteiten die we zelf of met partners vorm geven: de jeugddienst, het dienstencentrum of armoedevereniging De Sfeer bijvoorbeeld.”

 

 

Toekomst

 

Verder polsen we bij bewoners naar goede ideeën en inzet en kijken we samen hoe we het leven in de wijk nog aangenamer kunnen maken. Dat is het doel en daar gaan we voor.

 

Oud Gemeentehuis
Oude Markt 2
3600 Genk
Permanentie op donderdagvoormiddag tussen 9u30 en 12u.

Meer weten

Femke Croux

0497 58 43 70

femke.croux@saamolimburg.be


Sinds januari 2020 is het buurtwerk vanuit SAAMO Limburg ook aan het werk in Genk Centrum.

 

 

Samen met de buurt

 

Na een projectverkenning in 2019 is opbouwwerker Femke Croux halftijds actief in Genk Centrum. Samen met wijkmanager Annelies Hermans trachten we te werken aan een aangename, bruisende en gezellige buurt. Hierbij rekenen we ook op de inzet van de bewoners. We hebben onze uitvalsbasis in Molenstraat 13 en hebben daar op maandagnamiddag permanentie.

 

 

Een diversiteit aan activiteiten

 

Met de hulp van iedereen krijgt de werking stilaan een beetje vorm. Zo organiseren we maandelijks een gezondheidswandeling, hebben we op regelmatige tijdstippen een buurtbar voor nieuwe bewoners, leggen we huisbezoeken af bij nieuwkomers in Genk Centrum, organiseren we in samenwerking met andere organisaties verschillende vormingen, hebben we een tweemaandelijkse nieuwsbrief die verspreid wordt, doen we een kennismakingsronde bij de verschillende wijkorganisaties en verenigingen, enz.

 

 

Buurtbus on tour

 

Opbouwwerker Femke Croux: “Samen met wijkmanager Annelies Hermans tour ik in een buurtbusje rond in het centrum van Genk. Een zes- à achttal weken lang vatten we elke maandag- en donderdagnamiddag post op 2 vaste plekken. De eerste weken maken we kennis en toetsen we bij de bewoners wat er leeft in de buurt. Daarna stellen we een activiteitenkalender op maat op met activiteiten die we zelf of met partners vorm geven: de jeugddienst, het dienstencentrum of armoedevereniging De Sfeer bijvoorbeeld.”

 

 

Toekomst

 

Verder polsen we bij bewoners naar goede ideeën en inzet en kijken we samen hoe we het leven in de wijk nog aangenamer kunnen maken. Dat is het doel en daar gaan we voor.

 


Terug naar projecten