Buurtbus on tour in Genk centrum

Outreachend werken met rijdend buurthuis

Hoe breng je mensen samen op plaatsen zonder buurthuis? Opbouwwerker Femke Croux trekt met een Buurtbus rond in het centrum van Genk.

 

Wijkmanager en opbouwwerker samen op pad

 

Opbouwwerker Femke Croux: “Samen met wijkmanager Annelies Hermans tour ik in een Buurtbusje rond in het centrum van Genk. Een zes- à achttal weken lang vatten we elke maandag- en donderdagnamiddag post op 2 vaste plekken.

 

De eerste weken maken we kennis en toetsen we bij de bewoners wat er leeft in de buurt. Daarna stellen we een activiteitenkalender op maat op met activiteiten die we zelf of met partners vorm geven: de jeugddienst, het dienstencentrum of armoedevereniging De Sfeer bijvoorbeeld.”

 

femke in buurtbus

 

Sociaal experiment

 

Alessandro Cucchiara, schepen van stad Genk: “Soms moet je durven experimenteren en werken met de middelen die je hebt. Bij gebrek aan een buurthuis in ons stadscentrum, zijn wij dus gestart met het Buurtbusje.

 

Dit geeft ons de kans om outreachend te werken richting de vele appartementsbewoners. Een wapen in de strijd tegen eenzaamheid en kansarmoede.

 

Het Buurtbusje in combinatie met een ervaren buurtopbouwwerkster en een sterke wijkmanager, zorgen voor een verrassende dynamiek, leuke gesprekken en interactie tussen de buren.”

 

schepen bij buurtbus

 

Benieuwd naar de reportage van vrtnws over de Buurtbus?

> Genk experimenteert met rijdend buurthuis om mensen samen te brengen