Buurt- en opbouwwerk Dilsen-Stokkem

Het buurtwerk in Dilsen-Stokkem is actief in 5 wijken verspreid over de gemeente. In opdracht van de stad Dilsen-Stokkem zet SAAMOLimburg samen met bewoners in op het realiseren van de toegang tot grondrechten, community building en de ruimte publiek maken.

 

 

Vijf buurten

 

De 2 grootste wijken zijn Noteborn-Bonekamp en Hoefkamp. Noteborn-Bonekamp is een wijk in Lanklaar met zo’n 1500 inwoners. De kleinere wijk Hoefkamp ligt in Dilsen en telt een kleine 800 inwoners. Daarnaast zijn er nog de wijken Veeweide, Tienstraat en Kapelhof waar op ingezet wordt.

 

Het buurthuis De Zavel

 

Ester werkt als opbouwwerker vanuit het buurthuis De Zavel, gelegen in de wijk Noteborn-Bonekamp. Dit is een open huis voor alle bewoners en een locatie voor verschillende (bewoners)initiatieven. Zo worden er bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen opgezet en zijn er tweewekelijks buurtmaaltijden. In de andere wijken heeft Ester contacten via straatbabbels, huisbezoeken en buurtactiviteiten.

 

Vinger aan de pols

 

Ester gaat in de wijken op pad om een praatje te slaan met bewoners. Zo weet ze wat er leeft. Ze luistert naar de mensen en ondersteunt initiatieven die bewoners opzetten om de buurt dichter bij elkaar te brengen. Ze speelt in op gezamenlijke signalen, neemt thema’s op die de bewoners aanbelangen en informeert hen.

 

Samen

 

Er is een nauwe samenwerking met de jeugdwelzijnswerker van Uit de Marge die actief is in dezelfde wijken. Daarnaast zijn er samenwerkingen met de stadsdiensten, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

De Zavel
Vrietselstraat 33
3650 Lanklaar
089 65 03 98

Meer weten

Ester Potargent

0491 15 05 97

ester.potargent@saamolimburg.be


Geert Desmet

0497 58 43 71

geert.desmet@saamolimburg.be


Het buurtwerk in Dilsen-Stokkem is actief in 5 wijken verspreid over de gemeente. In opdracht van de stad Dilsen-Stokkem zet SAAMOLimburg samen met bewoners in op het realiseren van de toegang tot grondrechten, community building en de ruimte publiek maken.

 

 

Vijf buurten

 

De 2 grootste wijken zijn Noteborn-Bonekamp en Hoefkamp. Noteborn-Bonekamp is een wijk in Lanklaar met zo’n 1500 inwoners. De kleinere wijk Hoefkamp ligt in Dilsen en telt een kleine 800 inwoners. Daarnaast zijn er nog de wijken Veeweide, Tienstraat en Kapelhof waar op ingezet wordt.

 

Het buurthuis De Zavel

 

Ester werkt als opbouwwerker vanuit het buurthuis De Zavel, gelegen in de wijk Noteborn-Bonekamp. Dit is een open huis voor alle bewoners en een locatie voor verschillende (bewoners)initiatieven. Zo worden er bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen opgezet en zijn er tweewekelijks buurtmaaltijden. In de andere wijken heeft Ester contacten via straatbabbels, huisbezoeken en buurtactiviteiten.

 

Vinger aan de pols

 

Ester gaat in de wijken op pad om een praatje te slaan met bewoners. Zo weet ze wat er leeft. Ze luistert naar de mensen en ondersteunt initiatieven die bewoners opzetten om de buurt dichter bij elkaar te brengen. Ze speelt in op gezamenlijke signalen, neemt thema’s op die de bewoners aanbelangen en informeert hen.

 

Samen

 

Er is een nauwe samenwerking met de jeugdwelzijnswerker van Uit de Marge die actief is in dezelfde wijken. Daarnaast zijn er samenwerkingen met de stadsdiensten, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen.


Terug naar projecten