Armoedetoets

In samenwerking met SAAMO Limburg gaan geïnteresseerde gemeente- of stadsbesturen aan de slag om de armoedetoets te ontwikkelen in de lokale praktijk.

 

Armoedetoets: wat houdt dit precies in?

 

In het kader van een inclusief beleid mag regelgeving geen doelgroepen, zoals mensen in armoede, uitsluiten, maar ook geen nieuwe armoede creëren. Hiervoor is het belangrijk dat beleidmakers met een armoedebril naar de bestaande en nieuw te ontwikkelen regelgeving kijken.

 

 

Gedeelde visie op armoedebestrijding

 

Om een inschatting te kunnen maken of regelgeving effecten heeft op mensen in armoede is kennis van de armoedeproblematiek vereist. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van leven in armoede? Hoe kunnen we armoede verklaren? Daarnaast vergroten we de kennis op over de mogelijke impact van het lokaal beleid op de armoedeproblematiek. We bouwen aan een gedeelde visie op armoedebestrijding bij het lokaal bestuur over verschillende beleidsdomeinen heen.

 

 

Een participatief proces met stakeholders

 

Om een gedragen, integraal en inclusief armoedebeleid te voeren, is de participatie van stakeholders nodig. Een goed armoedebeleid speelt in op de lokale noden en behoeften van kwetsbare groepen in de stad of gemeente. Ervaringsdeskundigen en organisaties die werken met kwetsbare groepen hebben steeds de vinger aan de pols en kunnen zeer goed in schatten wat er op lokaal niveau nodig is om armoede aan te pakken. Ze betrekken in het beleidsproces is noodzakelijk om de effecten van het beleid in te schatten en monitoren.

 

SAAMO Limburg ontwikkelt momenteel samen met Stad Beringen een armoedetoets om een gedragen, integraal en inclusief armoedebeleid structureel in te bedden in de beleidscyclus van de stad.

Marktplein 9 bus 21
3550 Heusden-Zolder


Meer weten

Frederik Vaes

0497 58 43 80

frederik.vaes@saamolimburg.be


In samenwerking met SAAMO Limburg gaan geïnteresseerde gemeente- of stadsbesturen aan de slag om de armoedetoets te ontwikkelen in de lokale praktijk.

 

Armoedetoets: wat houdt dit precies in?

 

In het kader van een inclusief beleid mag regelgeving geen doelgroepen, zoals mensen in armoede, uitsluiten, maar ook geen nieuwe armoede creëren. Hiervoor is het belangrijk dat beleidmakers met een armoedebril naar de bestaande en nieuw te ontwikkelen regelgeving kijken.

 

 

Gedeelde visie op armoedebestrijding

 

Om een inschatting te kunnen maken of regelgeving effecten heeft op mensen in armoede is kennis van de armoedeproblematiek vereist. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van leven in armoede? Hoe kunnen we armoede verklaren? Daarnaast vergroten we de kennis op over de mogelijke impact van het lokaal beleid op de armoedeproblematiek. We bouwen aan een gedeelde visie op armoedebestrijding bij het lokaal bestuur over verschillende beleidsdomeinen heen.

 

 

Een participatief proces met stakeholders

 

Om een gedragen, integraal en inclusief armoedebeleid te voeren, is de participatie van stakeholders nodig. Een goed armoedebeleid speelt in op de lokale noden en behoeften van kwetsbare groepen in de stad of gemeente. Ervaringsdeskundigen en organisaties die werken met kwetsbare groepen hebben steeds de vinger aan de pols en kunnen zeer goed in schatten wat er op lokaal niveau nodig is om armoede aan te pakken. Ze betrekken in het beleidsproces is noodzakelijk om de effecten van het beleid in te schatten en monitoren.

 

SAAMO Limburg ontwikkelt momenteel samen met Stad Beringen een armoedetoets om een gedragen, integraal en inclusief armoedebeleid structureel in te bedden in de beleidscyclus van de stad.


Terug naar projecten