Zorgzaam Paspoel

Samen werken aan sociale cohesie


Project(en)

Zorgzame buurten

Hoe versterken Stad Tongeren en SAAMO Limburg samen de sociale cohesie, hoe brengen ze mensen samen en creëren ze verbondenheid? Het Departement Zorg maakte er een inspirerende video over.

 

 

SAAMO-opbouwwerker Tim ondersteunt het wijkcomité Paspoel Anders in opdracht van Stad Tongeren: “Voor een zorgzame buurt proberen we de bewoners zoveel mogelijk te betrekken. Het wijkcomité organiseert activiteiten en zit met partners rond de tafel zoals woonmaatschappij Wonen in Limburg. De bewoners mogen de buurtzaal gratis gebruiken voor crea-activiteiten of een Langste Tafel.”