‘EnergieK Tongeren’ pakt energie-armoede aan

Samen energie en water besparen

De afgelopen maanden maakte quasi iedereen zich zorgen over de gas- en elektriciteitsfactuur. Kan je je inbeelden hoe groot de impact is op mensen met een beperkt budget?

 

Met het project ‘EnergieK Tongeren’ pakken SAAMO Limburg, stad Tongeren en Stebo samen energie-armoede aan.

 

Met ‘EnergieK Tongeren’ is SAAMO Limburg niet aan een proefstuk toe. Vorig jaar liep het pilootproject ‘EnergieK Pelt’. Tijdens dit experimenteel traject bouwde de organisatie heel wat expertise en ervaring op, waardoor de opbouwwerkers de deelnemers in Tongeren nog beter en intensiever kunnen begeleiden.

 

“De energiecrisis laat zich overal sterk voelen. Het aantal gezinnen dat te kampen heeft met betalingsmoeilijkheden stijgt zienderogen. In dat kader zijn Stad Tongeren en OCMW op zoek gegaan naar manieren om het hoofd te bieden aan energie-armoede. SAAMO Limburg heeft in de afgelopen periode, samen met andere partners, relevante ervaring opgebouwd en stelt deze expertise ter beschikking. Via het project ‘Energiek Tongeren’ pakt het OCMW energiearmoede aan en ontwikkelt zo een model om energiearmoede te voorkomen bij maatschappelijk kwetsbare groepen.”

 Koen Vandendyck, diensthoofd sociale dienst Tongeren

 

Selectie

 

Over welke deelnemers hebben we het dan? De focus ligt op maatschappelijk kwetsbare groepen. Mensen kunnen zich niet zelf kandidaat stellen. Stad Tongeren, het Sociaal Huis en Huis van het Kind gingen zelf op zoek naar gezinnen die volgens hen het meeste baat hebben bij het traject. Ze spraken de kandidaat-deelnemers persoonlijk aan en motiveerden hen om mee te doen met het energieproject.

 

Infosessie

 

Begin februari start ‘EnergieK Tongeren’ met een gezamenlijke infosessie in Sociaal Huis De Semper in Tongeren. Dan krijgen de deelnemers alle informatie over het project.

 

Energiescan

 

Vervolgens voert Stebo vzw een energiescan uit in de woningen van de deelnemers. Deze energiescan brengt in kaart hoe energiezuinig de woning is en waar de knelpunten liggen.

 

De energiespecialist van Stebo noteert alle knelpunten en aanbevelingen in een rapport. Met dat rapport gaan de opbouwwerkers van SAAMO Limburg vervolgens aan de slag.

 

Maandelijkse huisbezoeken

 

Een jaar lang gaat opbouwwerker Yana elke maand op bezoek bij de deelnemers. Tijdens deze huisbezoeken noteert ze samen met de deelnemers de meterstanden en bekijken ze het verbruik.

 

Ook geeft Yana tips en tricks, waarmee de deelnemers aan de slag kunnen. Zo krijgen ze niet alleen meer inzicht in hun energieverbruik. Ze leren ook hoe ze hun gedrag kunnen aanpassen om energie te besparen.

 

Yana: “Ik begeleid de kandidaten een jaar lang zodat hun energie- en waterverbruik duurzaam vermindert.”

 

Groepssessies

 

Tijdens de huisbezoeken heeft Yana ook oog voor de noden van de deelnemers. Ze vangt hun signalen op en organiseert groepssessies op basis van hun vragen en bedenkingen.

 

“De inhoud van deze groepssessies is divers. Van de energiefactuur leren begrijpen tot omgaan met telefoontjes van energieleveranciers om klanten te winnen,” legt Yana uit.

 

Lager verbruik, hoger comfort

 

‘EnergieK Tongeren’ richt zich vooral op mensen die hun energiefactuur moeilijk kunnen betalen. Het project wil in de eerste plaats hun energie- en waterverbruik verlagen waardoor hun energie- en waterfactuur daalt.

 

Dat betekent niet dat de deelnemers moeten inboeten aan comfort. Integendeel zelfs, het project wil er net voor zorgen dat het comfortniveau van de deelnemers verhoogt.

 

Woonmeter

 

“Bij het eerste huisbezoek van Stebo krijgen de bewoners een woonmeter”, vertelt opbouwwerker Verdiana, “Dat is een eenvoudige thermo- en hygrometer met vier vuistregels voor correct verwarmen en verluchten. De woonmeter is efficiënt én gemakkelijk in gebruik. Hij leert je om bewust om te gaan met energie, hij helpt je bij vocht en schimmel en verhoogt het comfortgevoel.”

 

woonmeter

 

Meterboekje

 

Het meterboekje is ook een belangrijk instrument in het hele traject. Het meterboekje zorgt ervoor dat de energie- en waterbesparing zichtbaar wordt over het hele jaar.

 

Yana: “De deelnemers zien elke kleine stap vooruit en bouwen daarop verder. Het is een extra stimulans die zich op het einde van het jaar uit in een verandering in gedrag en in de portemonnee.”

 

 

meterboekje

 

Beleidsbeïnvloeding

 

Verdiana: “Alle signalen die we opvangen via ‘EnergieK Tongeren’, leveren waardevolle input voor het beleidsbeïnvloedend werk van SAAMO Limburg. We willen wegen op het beleid en ijveren ervoor om structurele ingrepen rond energiearmoede in te bedden in het beleid.”