Woonmeter

Op basis van de signalen over vocht- en schimmelvorming in de wijken Steenveld en Wijerdijk in Stad Beringen bundelt het rapport van de “Woonmeter” cijfers en antwoorden om tot structurele oplossingen te komen.

 

Als opbouwwerker komen we vaak in de leefomgeving van mensen in een kwetsbare situatie. Door het observeren en opvangen van signalen krijgen we een goed beeld van de bewoners in ‘onze’ wijken, weten we wat er leeft en waar noden zijn. Door de vele contacten met mensen en de buurtkennis kan de opbouwwerker signalen bundelen, het individuele probleem overstijgen en brengen naar een collectief niveau. Dit is waar samenlevingsopbouw voor staat: vertrekkend van signalen en noden van gezinnen in kwetsbare situatie, zoeken naar een structurele oplossing samen met de gezinnen zelf.

 

In de wijken Steenveld en Wijerdijk in Stad Beringen botsten we op de problematiek van schimmel- en vochtvorming in sociale woningen. Om hier een antwoord op te kunnen bieden en te zoeken naar een degelijke oplossing, zochten we partners met de juiste expertise. Partners die een meerwaarde kunnen betekenen en die elk een stukje aan de puzzel kunnen bijdragen om zo te komen tot een structurele aanpak.

 

Lees de publicatie hier.