Wonen in Nesten

“Wonen in Nesten” bundelt cijfers over demografische trends, sociaal wonen en betaalbaarheid. Innovatieve voorbeelden kunnen een antwoord bieden op actuele woonnoden.

 

Wie op zoek gaat naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, zit al snel in nesten. De huurprijs is te hoog. De woning is niet op maat van het huishouden. Of de kwaliteit ervan is twijfelachtig.

 

Het beschikbare aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen neemt af als gevolg van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, terwijl de vraag ernaar stijgt. Hierdoor ontstaat veel druk op de “onderkant van de woningmarkt”. Degelijke huisvesting wordt voor steeds meer huishoudens een illusie, met diverse welzijnsproblemen tot gevolg. Cijfers en trends bevestigen deze evolutie en de lokale impact hiervan is groot.

 

“Wonen in Nesten” is een initiatief van het Limburgs Steunpunt OCMW’s (LSO) in samenwerking met SAAMOLimburg en andere welzijnsactoren. Hiermee vragen we aandacht voor een lokaal woonbeleid op maat van hedendaagse huishoudens en actuele woonbehoeften. Tevens hopen we dat “betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen” een plaats zal krijgen bovenaan de lokale beleidsagenda.

 

Lees de publicatie hier.