Rapport verdoken armoede in Beringen

Het cijfer van kinderen geboren in een kansarm gezin ligt te hoog. Met dit rapport staat het terugdringen van verdoken (kinder)armoede op de kaart.

 

Voor heel wat gezinnen is het moeilijk om de stap naar hulpverlening te zetten. Dikwijls schermen ze hun leven in armoede af voor de buitenwereld of ze vinden de weg naar de hulpverlening niet. Ondanks het taboe is het echt belangrijk om armoede zo snel mogelijk op te sporen en aan te pakken. Kinderen die opgroeien in armoede, blijken immers vaak een achterstand op te lopen, nog voor ze de schoolpoort binnen wandelen.

 

Om dit onderzoek op een kwalitatieve manier te volbrengen hebben we vanuit SAAMOLimburg een adequete en onderbouwde manier uitgewerkt om mensen in verdoken armoede op te sporen, in beeld te brengen en te bereiken. Voor Stad Beringen en OCMW Beringen is kinderarmoede onaanvaardbaar en willen we werken aan een leefomgeving waar alle kinderen de kansen krijgen om zich te ontplooien tot sterke individuen.

 

Dit rapport is dan ook niet het einde, maar slechts het begin.

 

Lees de publicatie hier.