Prioriteitennota ‘Ieders stem telt’ 2018

In deze nota schuiven we beleidsprioriteiten naar voor die we op de politieke agenda willen de volgende legislatuur.

 

In tijden van verkiezingen mengen we ons samen met partnerorganisaties actief in het verkiezingsdebat. Zoeken naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, dienstverlening die moeilijk bereikbaar is, de zoektocht naar werk, een ontoereikend inkomen, de schoolrekening … Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van! Helaas beheersen sociale thema’s zelden de verkiezingscampagnes. ‘IEDERS STEM TELT’ doet daar iets aan en geeft mensen in maatschappelijk kwetsbare posities een megafoon.

 

Lees de publicatie hier.