Meerjarenplan 2021 – 2025

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

Deze uitspraak vat voor ons samen in wat voor ontwrichtende tijden we leven. Een tijd waarin zowel de organisatie van de economie als samenleving in vraag gesteld wordt en andersdenkenden hierover in discussie met elkaar gaan. We grijpen dit kantelmoment aan om de huidige sociale welvaartsstaat te herdenken naar een ecologische welzijnsstaat. Een toekomst waarin onze rol blijft te zorgen dat mensen in maatschappelijk kwetsbare posities voldoende gehoord worden, sociale grondrechten opgenomen kunnen worden en we dit in partnerschap maar autonoom kunnen doen.

De stem van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities constructief laten klinken, staat hierbij voor ons voorop. Luisteren naar wie zich niet gehoord voelt, wordt alleen maar belangrijker als we de ongelijkheidskloof in onze samenleving niet willen vergroten. Het bestrijden van ongelijkheid is een voorwaarde om armoede te bestrijden. Hiervoor stellen we ons als constructieve partner op, om samen met lokale besturen in Limburg aan de slag te gaan om een structureel en sterk lokaal sociaal beleid mee vorm te geven en uit te voeren.

Het strategisch meerjarenplan van SAAMOLimburg is het eindresultaat van een participatief traject van meer dan anderhalf jaar. We vinden het een belangrijk principe om ons meerjarenplan vorm te geven vanuit de krachten en de ervaringen van onze doelgroepen, ons bestuur en ons personeel. Op die manier staan we sterk om hier de volgende jaren gezamenlijk onze schouders onder te zetten. Omdat we met SAAMOLimburg zo krachten bundelen en mensen verbinden.

 

Lees de publicatie hier.