Meerjarenplan 2016 – 2020

Onze samenleving staat onder druk: financieel en economisch, maar ook sociaal.

In tijden van crisis is het extra belangrijk om aan samenlevingsopbouw te doen. Collectief en constructief aan onze samenleving werken is immers het enige veerkrachtige antwoord. Het is daarom essentieel om te blijven investeren in de krachten van mensen zodat zij opnieuw greep krijgen op hun leven en hun omgeving.

Maar we kunnen dit niet alleen. Iedereen moet expliciet mee kiezen voor structurele armoedebestrijding, solidariteit en herverdeling. Dit sociale beleid willen we dan ook participatief mee vorm geven. Aan sociale grondrechten raken is geen optie. Om maatschappelijk kwetsbaren hun basisrechten te vrijwaren, kiest SAAMOLimburg de komende jaren voor een scherpere focus op bepaalde sociale grondrechten en om actief te blijven in Limburgse territoriale aandachtsgebieden. Onze keuzes zijn ingegeven door de noodzaak van deze grondrechten om te kunnen spreken van een menswaardig bestaan, de verdichting van armoedecijfers in bepaalde gebieden en onze expertise en ervaring.

Het strategisch meerjarenplan van SAAMOLimburg is het eindresultaat van een participatief traject binnen SAAMOLimburg van anderhalf jaar. We vinden het een belangrijk principe om ons meerjarenplan vorm te geven vanuit de krachten en de ervaringen van onze doelgroepen, ons bestuur en ons personeel. Op die manier staan we sterk om hier de volgende jaren gezamenlijk onze schouders onder te zetten. Omdat we met SAAMOLimburg zo krachten bundelen en mensen verbinden.

 

Lees de publicatie hier.