Gezondheid, Onze Zorg

Gezondheidszorg lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo voor iedereen? Als we ermee in aanraking komen en zorg nodig hebben, lijkt de realiteit er voor velen toch wel anders uit te zien.

 

Verschillende cijfers en onderzoeken tonen aan dat er wel degelijk een ‘gezondheidskloof’ bestaat tussen rijken en armen in onze maatschappij, die alleen maar groter wordt. Dat merken ook de Limburgse armoedeverenigingen die iedere dag in contact komen met kwetsbare mensen. Zij spelen een belangrijke rol inzake gezondheidszorg: bezoekers informeren, hen doorverwijzen indien nodig én aan de slag gaan met signalen die ze opvangen.

 

We weten dat het thema armoede in veel organisaties en diensten aandacht krijgt. Toch merken we dat de gezondheidszorg nog te ver afstaat van kwetsbare mensen. Daarom kozen de Limburgse armoedeverenigingen, het Trefpunt Armoede en de Werkgroep 17 oktober voor ‘gezondheidszorg’ als thema om samen de schouders onder te zetten.

 

Met dit dossier willen we zowel beleidsmakers als gezondheidsverstrekkers aansporen om werk te maken van een toegankelijke gezondheidszorg, met aandacht voor kwetsbare mensen.

 

Deze brochure bevat 5 items uit het dossier die de Limburgse armoedeverenigingen erg belangrijk vinden. Het armoedeprobleem zit complex in mekaar en heeft een grote impact op alle levensdomeinen, waarvan ‘gezondheid’ er slechts één is. Om armoede een halt toe te roepen is het noodzakelijk om actie te ondernemen op verschillende terreinen en op verschillende niveaus. Dat kan enkel door de krachten te bundelen en samen de strijd tegen armoede aan te gaan.

 

Lees het dossier hier.

Lees de brochure hier.