Draaiboek Geestkracht

De afgelopen jaren liep het project Geestkracht bij SOMA, de vereniging waar armen het woord nemen die SAAMOLimburg ondersteunt.

Het project dat het geestelijk welzijn van kwetsbare mensen versterkt, kwam tot stand in samenwerking met het CAW en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Subsidievertrekkers waren Cera en de Vlaamse overheid. Als afsluiter van het project stelde Geert Desmet het draaiboek Geestkracht samen.

Zelfbeeld

Om het geestelijk welzijn van kwetsbare mensen te bevorderen, zijn er vanuit SOMA al vele stappen gezet. Opbouwwerker Geert Desmet vertelt: ‘We werken al jaren rond ‘zich goed voelen in de SOMA’. In groepsgesprekken merkten we dat heel wat mensen veel psychologische ballast in hun rugzak meedragen, waardoor ze in een negatieve spiraal terechtkomen en zich niet gewaardeerd voelen in deze samenleving. In de SOMA krijgt iedereen de kans om op een of andere manier zijn steentje bij te dragen aan de werking. ‘Ergens van betekenis kunnen zijn’ is belangrijk voor een positief zelfbeeld.

Dankzij het project Geestkracht kwamen wekelijks 10 à 15 mensen samen om onder begeleiding over geestelijk welzijn te praten. In deze praatgroep vonden ze steun en (h)erkennning bij elkaar.

Kennisoverdracht

Voor hulpverleners organiseerden we een vorming over armoede en dialoogmomenten met SOMA-bezoekers. Zo wilden we meer begrip creëren voor de complexe armoedeproblematiek en de wederzijdse drempels wegwerken.

We stelden ook een draaiboek samen om deze succesvolle aanpak over te dragen. We zagen onze mensen groeien en tegelijkertijd groeide de aandacht van de professionele hulpverlening voor hun problematiek.’

 

Lees de publicatie hier.