Dienstverlening door de ogen van armoedeverenigingen

Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar de dienstverlening en wie de stap wel zet, voelt zich vaak niet goed geholpen.

Het Trefpunt Armoede stelde samen met de Limburgse armoedeverenigingen een beknopte brochure en een uitgebreid beleidsdossier over maatschappelijke dienstverlening samen. ‘Een andere bril, een andere kijk. Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen.’  geeft dienstverleners en organisaties inzicht in de drempels en knelpunten die mensen in armoede ervaren. Daarnaast reiken ze voorstellen aan en lijsten ze good practices op om hun dienstverlening beter af te stemmen.

 

Lees het beleidsdossier hier.