Beleidsdossier, voyageurs op zoek naar een eigen plekje

Woonwagenbewoners hebben maar één droom: wonen op wielen. Dit mag echter niet bij een droom blijven.

 

Woonwagenbewoners hebben immers het recht om te wonen in een woonwagen. De woonwagen wordt ten slotte erkend als officiële woonvorm in de Vlaamse Wooncode. Toch merken we dat er wel wat meer bij komt kijken. Je mag als woonwagenbewoner inderdaad wonen in een woonwagen, maar in heel Vlaanderen mag je die woonwagen bijna nergens plaatsen. Een belangrijk hiaat in het beleid lijkt ons.

 

De stem van de woonwagenbewoners wordt niet altijd gehoord omdat ze niet met velen zijn. Buitenstaanders hebben een negatief beeld van deze onbekende, schijnbaar mysterieuze, groep. Daarom is het voor de politiek niet meteen een strategische keuze om zich voor deze doelgroep te engageren. Wij zijn nochtans van mening dat het politieke veld en de beleidsmakers – mits wat goodwill – heel wat voor de woonwagenwereld kunnen betekenen. Door een reeks (beleids)aanbevelingen te doen op verschillende belangrijke levensdomeinen, maken we het alvast gemakkelijk voor de verschillende politieke actoren. Hiermee hopen we dat we onze aanbevelingen zo veel mogelijk kunnen terugvinden op de politieke agenda.

 

Deze minderheidsgroep strijdt al jaren voor meer rechten. Maar het zijn voornamelijk de lokale besturen die voor verbeteringen in het dagelijks leven van deze mensen kunnen zorgen. Maar niet alleen lokale besturen hebben een verantwoordelijkheid, wij kijken breder, verder en hoger. Een goed provinciaal beleid én een degelijk Vlaams beleid kunnen immers extra ondersteuning betekenen voor de lokale actoren én een extra duwtje in de rug zijn om nu eindelijk eens werk te maken van dat broodnodige woonwagenbeleid.

 

Lees het dossier hier.