Buurt- en opbouwwerk Beverlo

Beverlo is een deelgemeente van Beringen die de laatste 10 jaar sterk veranderd is. Heel wat mensen geven aan dat er in Beverlo niet veel te beleven is, dat er te weinig in wordt geïnvesteerd. De stad Beringen wil de komende periode hierop inzetten. Samen zorgen we ervoor dat kinderen en gezinnen zich ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien in de buurt.

 

 

Buurtgericht netwerk

 

Een van de initiatieven is de oprichting van een buurtgericht netwerk. Via subsidies van Kind en Gezin willen we een netwerk uitbouwen in Beverlo dat met eenzelfde visie en aanpak focust op gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie. In dit netwerk zitten heel wat partners die de handen in elkaar willen slaan, zoals de school Westakker, De Draaischijf vzw, Stad Beringen, OCMW Beringen, Kind en Gezin, CLB, de wijkagent … Samen willen we inzetten op drie sporen.

 

 

Ontmoetingen creëren

 

We stimuleren ontmoetingskansen tussen gezinnen: op pleintjes, aan de schoolpoort, op straat …

 

 

Dienstverlening en vrije tijd

 

We leiden gezinnen toe naar dienstverlening en vrije tijd. We informeren gezinnen zodat ze het aanbod kennen en er ook gebruik van kunnen maken.

 

 

Kinderen in de publieke ruimte

 

We willen kinderen een plaats geven in de publieke ruimte: Er zijn heel wat pleintjes in Beverlo. Samen met de kinderen en gezinnen gaan we nu hoe deze pleintjes best ingevuld worden zodat ze er optimaal gebruik van kunnen maken.

 

 

Nachtegaalstraat 83
3582 Beringen
011 42 60 28


Meer weten

Michiel Claes

0490 30 30 12

michiel.claes@saamolimburg.be


Beverlo is een deelgemeente van Beringen die de laatste 10 jaar sterk veranderd is. Heel wat mensen geven aan dat er in Beverlo niet veel te beleven is, dat er te weinig in wordt geïnvesteerd. De stad Beringen wil de komende periode hierop inzetten. Samen zorgen we ervoor dat kinderen en gezinnen zich ten volle kunnen ontwikkelen en ontplooien in de buurt.

 

 

Buurtgericht netwerk

 

Een van de initiatieven is de oprichting van een buurtgericht netwerk. Via subsidies van Kind en Gezin willen we een netwerk uitbouwen in Beverlo dat met eenzelfde visie en aanpak focust op gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie. In dit netwerk zitten heel wat partners die de handen in elkaar willen slaan, zoals de school Westakker, De Draaischijf vzw, Stad Beringen, OCMW Beringen, Kind en Gezin, CLB, de wijkagent … Samen willen we inzetten op drie sporen.

 

 

Ontmoetingen creëren

 

We stimuleren ontmoetingskansen tussen gezinnen: op pleintjes, aan de schoolpoort, op straat …

 

 

Dienstverlening en vrije tijd

 

We leiden gezinnen toe naar dienstverlening en vrije tijd. We informeren gezinnen zodat ze het aanbod kennen en er ook gebruik van kunnen maken.

 

 

Kinderen in de publieke ruimte

 

We willen kinderen een plaats geven in de publieke ruimte: Er zijn heel wat pleintjes in Beverlo. Samen met de kinderen en gezinnen gaan we nu hoe deze pleintjes best ingevuld worden zodat ze er optimaal gebruik van kunnen maken.

 

 


Terug naar projecten