Dorpenbeleid Pelt

Dorpenbeleid

 

Het gemeentebestuur van Pelt wil inzetten op zorgzame dorpen en levendige buurten. De bewoners in die buurten spelen een belangrijke rol in het leven van elke dag. Zij bepalen mee of mensen zich hier thuis voelen. Pelt wil die buurten en bewoners ondersteunen. Die ondersteuning wordt vertaald naar sterke verbindingen tussen bewoners, een aantrekkelijke publieke ruimte en toegankelijke dienstverlening.

 

 

Uitdagingen

 

Het opbouwwerk is een onderdeel van het globale dorpenbeleid van Pelt waaraan gemeentebestuur en SAAMO Limburg samen sleutelen. In juni 2019 ging een opbouwwerker halftijds aan de slag in Overpelt-Fabriek.

 

Op basis van een eerdere buurtanalyse en terugkoppeling aan de buurtbewoners is een planning voor het opbouwwerk opgemaakt. De nadruk ligt bij aanvang op het opstarten van een aantal werkgroepen die via participatie tot stand zijn gekomen. Voorbeelden van werkgroepen zijn: buurtkrantje, whatsapp buurtpreventie, schonere leefomgeving, dorpsactiviteiten.

 

In het kader van het dorpenbeleid zal de opbouwwerker nauw samenwerken met de buurtzorgregisseur a.d.h.v. een gedeeld actieplan. De buurtzorgregisseur legt zijn focus meer op de individuele zorg en toegankelijke dienst- en hulpverlening.

 


Meer weten

Yana Vandeput

0499 69 84 97

yana.vandeput@saamolimburg.be


Dorpenbeleid

 

Het gemeentebestuur van Pelt wil inzetten op zorgzame dorpen en levendige buurten. De bewoners in die buurten spelen een belangrijke rol in het leven van elke dag. Zij bepalen mee of mensen zich hier thuis voelen. Pelt wil die buurten en bewoners ondersteunen. Die ondersteuning wordt vertaald naar sterke verbindingen tussen bewoners, een aantrekkelijke publieke ruimte en toegankelijke dienstverlening.

 

 

Uitdagingen

 

Het opbouwwerk is een onderdeel van het globale dorpenbeleid van Pelt waaraan gemeentebestuur en SAAMO Limburg samen sleutelen. In juni 2019 ging een opbouwwerker halftijds aan de slag in Overpelt-Fabriek.

 

Op basis van een eerdere buurtanalyse en terugkoppeling aan de buurtbewoners is een planning voor het opbouwwerk opgemaakt. De nadruk ligt bij aanvang op het opstarten van een aantal werkgroepen die via participatie tot stand zijn gekomen. Voorbeelden van werkgroepen zijn: buurtkrantje, whatsapp buurtpreventie, schonere leefomgeving, dorpsactiviteiten.

 

In het kader van het dorpenbeleid zal de opbouwwerker nauw samenwerken met de buurtzorgregisseur a.d.h.v. een gedeeld actieplan. De buurtzorgregisseur legt zijn focus meer op de individuele zorg en toegankelijke dienst- en hulpverlening.

 


Terug naar projecten