Zwart op wit komen we op tegen racisme en discriminatie

Het verhaal achter ons filmpje over superdiversiteit

Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie, willen we je inspireren met een bijzondere video. In de hoofdrol: een superdiverse groep van 10 mensen uit onze projecten die onderling gelijkenissen zoeken én vinden met respect voor elkaars verschillen.

 

 

Superdiversiteit

 

Onze samenleving is superdivers. Mensen in onze maatschappij verschillen op meerdere vlakken: gender, leeftijd, afkomst, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, religie, levensvisie … Deze verschillen mogen bestaan. Iedereen is immers uniek.

 

Binnen al deze diversiteit is er bovendien nog meer diversiteit. Een Turkse man die op mannen valt, een Vlaamse moslima die vrijwilligerswerk doet in een armoedevereniging, een Somalische moeder die een zoon met een universitair diploma heeft …

 

Focus op verbinding

 

Kijk zonder oordelen en vooroordelen naar elkaar. Iedereen moet gelijkwaardig en volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving. Niemand mag zich uitgesloten voelen.

 

Vertrek van wat ons bindt. Focus op ieders kwaliteiten en talenten en niet op verschillen. Benader alle mensen gelijkwaardig in al hun verscheidenheid als unieke individuen.

 

Geef waar nodig mensen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Kijk naar wat mensen nodig hebben om hun sociale grondrechten te realiseren en deel uit te maken van onze samenleving.

 

Video met boodschap

 

video diversiteit

 

Om deze boodschap kracht bij te zetten maakte SAAMO Limburg een filmpje. We creëerden ontmoetingen tussen mensen uit verschillende SAAMO-projecten in Limburg. Respectvol gingen we met elkaar in gesprek om elkaar te leren kennen, aanvaarden, erkennen en respecteren. In alle diversiteit vonden we heel wat verbinding.

 

video diversiteit

 

Zoeken naar verbondenheid

 

Zoeken naar verbondenheid om gemeenschappelijke problemen aan te kaarten en oplossingen te zoeken. Dat is wat SAAMO Limburg doet.

 

video diversiteit

 

Het is belangrijk dat we dit doen op plaatsen waar discriminatie en racisme niet getolereerd worden. Plekken waar iedereen zich veilig kan voelen: deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Ruimtes waarin mensen actief participeren en dialoog centraal staat.

 

video diversiteit

 

Kom mee op tegen racisme en discriminatie

 

Hoor je de stem van de vrouw uit de cité? Wat ze vertelt, is écht. Diversiteit is overal, in onze projecten, in je buurt, je school, je sportclub. Racisme en discriminatie zouden niet mogen bestaan. Dat mag wel eens zwart op wit gezegd worden.

 

Laat ook jij je stem horen. Op 21 maart, internationale dag tegen racisme en discriminatie, en op alle andere dagen van het jaar. Zeg samen met ons NEE tegen racisme en discriminatie.