Wereld Sociaal Werk Dag 2023

Een terugblik op een inspirerende en verbindende dag

Op 21 maart, de wereld sociaal werk dag, kwamen meer dan 130 sociale professionals in Hasselt samen om elkaar te inspireren en inhoudelijk te verbinden. Dit jaar stond deze dag in het teken van het recht op (kwaliteitsvol en betaalbaar) wonen, gekoppeld aan duurzaamheid en energie. We maakten een terugblik via een video met enkele quotes en sfeerbeelden van de dag.

Wat is Sterk Sociaal Werk?

Het Limburgs platform Sterk Sociaal Werk wil Sterk Sociaal Werk bevorderen om huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Sociaal werkers gaan actuele uitdagingen in het werkveld te lijf door vijf krachtlijnen als leidraad in te zetten: nabijheid, verbindend werken, generalistisch werken, procesmatig werken en politiserend werken. Krachtlijnen bundelen leidt tot Sterk Sociaal Werk.

Meer info.

 

Quotes panelgesprek

De dag begon met een panelgesprek over het recht op (kwaliteitsvol en betaalbaar) wonen waarna we quotes van alle panelleden hebben verzameld.

 

Raf Drieskens, voorzitter van de transitieraad van WiL

“Het belangrijkste dat ik onthouden heb uit het panelgesprek is de bevestiging, van wat we al heel lang wisten, dat er ongelofelijk veel engagement zit bij onze maatschappelijk werkers. Dat zij het écht willen opnemen voor hun mensen en dat zij ook die voelsprieten zijn om dat aan ons over te brengen. Dat wonen belangrijk is en een recht is waar zij elke dag voor willen strijden en die strijd willen we samen met hen aangaan.”

Nathalie Pirenne, opbouwwerker SAAMO Limburg

“Het belangrijkste wat ik meeneem uit het panelgesprek is dat zowel wonen en welzijn de handen in elkaar zullen moeten slaan. Als het gaat over de meest kwetsbare doelgroepen, als ik denk aan dak- en thuislozen, zal het een samenwerking moeten zijn tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale sector om voor deze mensen oplossingen te vinden.”

Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams huurdersplatform

“Het belangrijkste dat ik vandaag geleerd heb is dat we van machteloosheid naar kracht moeten gaan en dat we daarom ook de moed moeten vinden om zaken te benoemen, te problematiseren, en op die manier de dagelijkse realiteit van mensen, die in een moeilijke woonpositie zitten, toch kenbaar te maken bij diegenen die beslissingen kunnen nemen. Dat kunnen we alleen samen doen en zo komen we het verst.”

Carien Neven, voorzitter Cordium en Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en provinciaal directeur van beweging.net

“Het belangrijkste wat ik vandaag uit dit panelgesprek heb onthouden en zeker meeneem is de bereidheid tot samenwerking in Limburg. Dat zowel de welzijnswerkers samen met de mensen van de sociale huisvestingsmaatschappijen samen hun schouders daaronder willen zetten en samen willen nadenken en ontwikkelen hoe die nieuwe woonmaatschappij in Limburg het best uitziet en zal werken.”

Jan Gilissen, clustercoördinator Wonen & Thuisloosheid CAW Limburg

“Het belangrijkste wat ik vandaag gehoord heb, is dat we hetzelfde voor ogen hebben en vanuit dat gemeenschappelijk doel  iets willen bereiken voor de meest kwetsbaren waarvoor we willen gaan.”

Hugo Beersmans, woordvoerder van de woonzaak en ere-administrateur-generaal van Wonen-Vlaanderen

“Het belangrijkste dat ik onthouden heb uit het panelgesprek is de laatste vraag waarbij de mensen de kans kregen om te antwoorden of zij individueel iets konden verzetten. Er was eerst een beetje aarzeling, maar enkele mensen toonden de moed om toch te antwoorden. Die moed om te spreken is heel belangrijk zodat zij andere mensen mee engageren om te wijzen op de effectiviteit die ze moeten creëren binnen hun organisatie.”

 

Foto’s van de workshops en netwerkmomenten