SAAMO Limburg breidt buurtwerk uit in Stad Genk

Buurtopbouwwerk Winterslag en Sledderlo

Met plezier verwelkomen we Ann en Hester in ons SAAMO-team. Tot nu waren zij voor Stebo werkzaam in het buurtopbouwwerk in Genk (Winterslag en Sledderlo). Stebo nam initiatief om hun overeenkomst voor het buurtopbouwwerk met de stad Genk, over te dragen aan SAAMO Limburg. Ann en Hester zetten hun vertrouwde werking in Genk verder, maar dan onder de vleugels van SAAMO Limburg. Nieuwe medewerkers zullen de twee andere openstaande functies in Genk invullen.

Claudia Mellebeek, algemeen directeur van SAAMO Limburg: “We zijn blij dat alle buurtopbouwwerkprojecten onder de vleugels van SAAMO zijn terecht gekomen. We kunnen nu spreken van 1 sterk team dat via geëngageerd buurtwerk mensen samenbrengt en opkomt voor de belangen van alle kwetsbare Genkenaren. Dit verhoogt onze slagkracht om werk te maken van sociale grondrechten voor iedereen. Dankjewel aan Stebo en de stad Genk voor het vertrouwen in SAAMO Limburg.”

“Deze overdracht opent het perspectief voor nog meer samenwerking in de toekomst,” reageert directeur Erwin De bruyn van Stebo, “Een samenwerking waarbij we optimaal gebruik maken van ieders expertise en competenties.”