Forumtheater ‘De Woonknoop’ van OnderOns

Een interactieve voorstelling die de knopen in huisvesting toont

Al 3 keer stond OnderOns op de planken met de theatervoorstelling ‘De Woonknoop’. Daarmee wil de Truiense armoedevereniging aankaarten hoe moeilijk het is voor mensen met een klein budget om een degelijke woning te vinden.

 

woonknoop

 

Persoonlijke woonervaringen

 

Opbouwwerker Nathalie Pirenne: “We maakten ‘De Woonkoop’ vanuit persoonlijke ervaringen met woonproblemen. Je zag de individuen én de groep groeien: 8 heel verschillende karakters werkten samen om resultaat te boeken.

 

Het versterkende traject dat je samen met de spelers doorloopt, is zo mooi bij theater. Je trekt mensen volledig uit hun comfortzone. Zowel de politieke als de agogische kernopdracht van SAAMO zitten erin verweven.

 

woonknoop

 

Interactief forumtheater

 

We kozen dan ook nog voor een methodiek die niet zo evident is: participatief terugspeeltheater. We gaan in dialoog met het publiek, dat de kans krijgt om samen met ons alternatieven uit te proberen. Eerst speelt de groep het verhaal op het podium. Daarna mag het publiek mee komen spelen, waardoor de spelers moeten improviseren.

 

Bij elke voorstelling kwam er enorm veel respons vanuit het publiek. We speelden het stuk al 3 keer: in Hasselt voor de 24u tegen armoede van Avansa Limburg, in Sint-Truiden voor onder meer de burgemeester en onlangs in Hasselt voor World Social Work Day.

 

woonknoop

 

Bewustmaking

 

We merken dat het theater heel wat teweegbracht in thuisstad Sint-Truiden. Toen een dakloze toneelspeler zich bijvoorbeeld ging inschrijven bij het Sociaal Verhuurkantoor, werd hij meteen herkend. Zo’n fier moment van herkenning, is heel mooi.”

 

Alle medewerkers van het Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon woonden een voorstelling van ‘De Woonknoop’ bij. Joke en Joline van Land van Loon: “Voor huurbegeleiders zoals ons is een theaterstuk zoals ‘De Woonknoop’ belangrijk en zinvol om ons steeds bewust te zijn van de problematieken waarmee onze kandidaat-huurders te maken krijgen. Het is vaak dagelijkse materie waarmee mensen tot bij ons komen, maar we beseffen nog niet half hoe het moet zijn om dakloos te zijn of dreigen dakloos te worden. Door deel te nemen aan een participatief theaterstuk is het confronterend voor ons om te zien voor welke valkuilen en hindernissen we zelf staan. Er zijn zoveel mensen die geen degelijke huisvesting hebben, maar het aanbod van sociale woningen beantwoordt lang niet aan de vraag.” 

 

woonknoop

 

Over de voorstelling

 

In ‘De Woonknoop’ staan de kansen en keuzes van Lou centraal. We volgen Lou in de zoektocht naar een nieuwe woonst en hoe de contacten met overheidsdiensten, verhuurders en medische professionals verlopen.

 

‘De Woonknoop’ is een voorstelling over beeldvorming rond mensen in armoede, over de gevolgen van thuisloosheid en de prijs van indirecte of laattijdige hulp.

 

Armoedevereniging OnderOns laat zien waar veel mensen mee te maken krijgen. Vervolgens leggen ze de vraag voor aan het publiek: hoe ga jij om met deze uitdagingen?

 

woonknoop

 

Ook een voorstelling boeken?

 

Je kan deze voorstelling aanvragen voor een groot publiek in een theaterzaal of voor een kleine groep in een lokaal.

 

Je kan deze voorstelling inzetten

  • Als eye-opener en dialoogstarter.
  • Om op een creatieve manier alternatieven en oplossingen te bedenken.
  • Als empowermentsessie voor mensen in armoede en daklozen.

 

Klik hier voor meer info.

 

woonknoop