Mobiliteitsarmoede aanpakken met proefproject ‘Fietsen? Dat werkt!’

E-bikes in bruikleen verkleinen afstand tot arbeidsmarkt

Stad Beringen neemt het voortouw in mobiliteitsinnovatie door als eerste stad in Vlaanderen het proefproject ‘Fietsen? Dat werkt!’ te lanceren. In samenwerking met Cyclis Bike Lease en SAAMO Limburg wil de stad een oplossing bieden voor mobiliteitsarmoede en meer mensen aan het werk krijgen. Intussen zijn al 12 van de 15 beschikbare elektrische fietsen uitgeleend.

 

Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen

 

Het proefproject ‘Fietsen? Dat werkt!’ richt zich op Beringenaren met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder werkzoekenden bij VDAB, leefloners en inactieven. “Mobiliteit blijkt vaak een struikelblok en beperking voor deze doelgroep om effectief aan het werk te gaan. Door 15 elektrische fietsen ter beschikking te stellen, focussen we op activering in de ruimste zin van het woord. Momenteel is 73 procent van de Beringenaren aan het werk. Als we dit cijfer naar 80 procent willen krijgen, is er nog werk aan de winkel. We hopen met dit project hierin een belangrijke stap te zetten”, licht burgemeester Thomas Vints toe.

 

Meer tewerkstelling in lokale economie

 

Ook voor de lokale economie is dit initiatief een winst, legt Schepen voor Lokale Economie Werner Janssen uit: “Veel van onze bedrijven zijn op zoek naar werknemers. Het zou zonde zijn als zij goede werkkrachten mislopen enkel en alleen omdat die kandidaten niet over vervoer beschikken om op de werkplek te geraken. Met dit project hopen we aan die problematiek tegemoet te komen zodat de match tussen werkgever en werknemer nog eenvoudiger te maken valt. Meer tewerkstelling komt per slot van rekening ook onze lokale economie ten goede.”

 

15 elektrische fietsen gratis in bruikleen

 

Fietsleasingbedrijf Cyclis Bike Lease engageert zich voor ‘Fietsen? Dat werkt!’ door 15 elektrische fietsen gratis in bruikleen te geven voor een periode van één jaar. CEO Joep Kempen is enthousiast: “Onze missie is helder: ‘to push the limits so that the world is full of joy’. Met dit project gaan we niet alleen een mooi sociaal engagement aan. Daarenboven is 15 mensen gelukkig maken met een e-bike om terug aan de slag te kunnen gaan ook een perfecte vertaling van onze missie.”

 

fietsproject Beringen

 

Mobiliteitsarmoede aanpakken

 

SAAMO Limburg coördineert het fietsproject: “SAAMO staat voor samen uitsluiting aanpakken en iedereen gelijke kansen bieden. We willen een verschil maken met deze vernieuwende samenwerking met een groot draagvlak bij diverse partners. Mobiliteitsarmoede of een gebrek aan vervoersmogelijkheden vergroot de afstand tot de arbeidsmarkt. Met e-bikes verkleinen we deze drempel. De deelnemers kunnen met de e-bike gaan werken, hun werk uitbreiden of vrijwilligerswerk doen. Verschillende kandidaten met verschillende profielen om verschillende redenen fietsen vandaag een nieuwe richting tegemoet. Onafhankelijk jezelf verplaatsen en de vrijheid om te gaan en staan waar je wil. De toekomst zal uitwijzen of deze hefboom een succes kan vormen voor meerdere gebruikers.”, aldus opbouwwerker Liesbeth Brusselaers.

 

fietsproject Beringen

 

Mobiliteit als drempel voor de arbeidsmarkt

 

“De vijver van “klassieke” werkzoekenden is zo goed als leeggevist. Als we versneld en versterkt willen toewerken naar een werkzaamheidsgraad van 80% moeten we dus nieuwe groepen verleiden de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Dat gaat bijvoorbeeld over mensen die een leefloon ontvangen, personen met een arbeidsbeperking, jongeren zonder diploma, langdurig zieken,… Deze mensen ervaren echter in de meeste gevallen bepaalde drempels om aan de slag te gaan, mobiliteit is daar één van. Dit project is een heel mooi voorbeeld van hoe op een laagdrempelige manier oplossingen worden aangereikt aan talenten die we meer dan ooit nodig hebben op onze arbeidsmarkt.”, aldus Vlaams minister van Werk Jo Brouns.

 

De partners selecteren kandidaat-gebruikers op basis van weloverwogen criteria. Intussen zijn al 12 van de 15 beschikbare e-bikes uitgeleend. Tijdens deze proefperiode wordt er een spaarsysteem opgestart voor de gebruiker, zo bestaat er nadien de mogelijkheid om de fiets voordelig over te nemen.