Met deze 8 krachtlijnen creëer je een sterk lokaal sociaal beleid

Limburgse middenveldorganisaties laten hun stem horen


Project(en)

Ieders Stem Telt

Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 13 oktober in het vooruitzicht, gaven meer dan 50 Limburgse middenveldorganisaties een krachtig politiek signaal voor een sterk lokaal sociaal beleid. Onder de noemer ‘Samen voor een Sterk Lokaal Sociaal Beleid’ presenteerden zij 8 krachtlijnen voor politieke partijen.

 

lancering statement Ieders Stem Telt

 

Investering met een sterk maatschappelijke rendement

 

Investeren in lokaal sociaal beleid betaalt zichzelf terug. Het is de beste investering met het grootste rendement. Lokale besturen staan er bovendien niet alleen voor. De beste partner voor een sterk lokaal sociaal beleid is een sterk middenveld dat hen de hand reikt om er samen werk van te maken. De socio-culturele, zorg- en welzijnsorganisaties hebben elk veel expertise over doelgroepen en sociale thema’s.

 

lancering statement Ieders Stem Telt

 

Unieke samenwerking

 

Op donderdag 28 maart stelden we ons statement voor aan pers en publiek op het Hasseltse Groenplein. Vertegenwoordigers van de middenveldorganisaties waren in groten getale aanwezig om het statement kracht bij te zetten.

 

lancering statement Ieders Stem Telt

 

De verscheidenheid aan kleuren en symbolen weerspiegelde niet alleen de diversiteit van de socio-culturele, zorg- en welzijnsorganisaties, maar gaf ook een krachtig signaal dat we gezamenlijk streven naar een sterker sociaal beleid. We leggen daarbij de focus op de noden van alle burgers, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren.

 

lancering statement Ieders Stem Telt

 

Partnerschappen

 

Daarna wandelde de groep van het Groenplein naar het Hasseltse stadhuis om het statement voor te stellen aan het stadsbestuur. Het was een symbolische eerste halte in een reeks gesprekken met de provinciale partijbesturen waarin we onze visie met hen delen, hen overtuigen om mee te gaan in ons verhaal en deuren openen om samen te werken.

 

lancering statement Ieders Stem Telt

 

8 krachtlijnen voor een sterk lokaal sociaal beleid

 

Campagnecoördinator Seppe Vanhex: “De verkiezingscampagne Ieders Stem Telt Limburg is een unieke samenwerking met meer dan 50 socio-culturele, zorg- en welzijnsorganisaties. Samen streven we naar betaalbare woningen, goede kinderopvang, hulp- en dienstverlening in de buurt, cultuur en vrije tijd voor iedereen … Onze 8 krijtlijnen garanderen welzijn voor alle Limburgers.”

 

1. Meer buurtgerichte focus
Lokale besturen die werken op buurtniveau staan korter bij de inwoner. Burgers en professionals kennen elkaar en voelen zich meer betrokken. Hulp- en dienstverlening is toegankelijk voor iedereen.

2. Ruimer sociaal en betaalbaar huuraanbod
Gemeenten met voldoende betaalbare woningen zijn leefbaar voor alle inwoners. De koopkracht van de mensen stijgt, wat een stimulans is voor de lokale economie.

3. Sterk uitgebouwd kinderopvangnet
Goed uitgebouwde kinderopvang helpt mensen aan het werk en trekt nieuwe ouders aan.

4. Gerichte acties tegen sociale onderbescherming
Gemeenten waar alle inwoners hun bestaande sociale rechten zo goed mogelijk kunnen benutten, voorkomen kansarmoede en zetten in op kansrijk opgroeien.

5. Opvang voor alle kwetsbare mensen
Een warme thuis of plek (bijvoorbeeld een buurthuis) voor wie het moeilijk heeft, geeft mensen het gevoel er ook bij te horen.

6. Toegankelijke scholen
Lage kosten en bereikbare scholen vergroten de leerkansen van alle kinderen en dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs.

7. Laagdrempelige cultuur- en vrijetijdsparticipatie
Vrije tijd is een recht voor iedereen, maar is niet altijd toegankelijk. Kunnen deelnemen aan cultuur en vrije tijd verbindt mensen en verhoogt hun welbevinden.

8. Gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen
Opgroeien in moeilijke omstandigheden heeft een impact op je gezondheid. Die ongelijkheid kan je verminderen vanuit allerlei levensdomeinen.

 

logo ieders stem telt