CM-inzamelingsactie voor De Nieuwe Volksbond

Doneer hygiënische producten en steun de strijd tegen armoede

De hoge energie- en voedselprijzen heb je ongetwijfeld al gevoeld. En dat telt zeker voor personen in armoede. Om hen te ondersteunen zet CM samen met enkele armoedeorganisaties een heuse inzamelingsactie op poten.

 

Opbouwwerker Jade Budeners van De Nieuwe Volksbond uit Tongeren vertelt: “Bij onze organisatie, een project van SAAMO Limburg, laten we mensen die in armoede leven aan het woord. We brengen ze in contact met lotgenoten en ze gaan in dialoog met niet-armen. Zo werken we samen aan maatschappelijke emancipatie.’

 

Nieuwe problemen

 

“Door de energie- en voedselprijzen van vandaag zien we een duidelijke groei van mensen die bij ons hulp zoeken. Want wie het al niet breed had, zakt nu nog dieper in de put. Ze hebben enorme schrik voor wat nog komt. Deze signalen geef ik door aan het beleid.”

 

“Ook digitale communicatie is een groeiend probleem”, vult Jade aan. “We gaan aan de slag met hun vraag over de energiefactuur of -leveranciers. Want de mails of brieven zijn moeilijk te begrijpen. Of ze vrezen dat het spam is. Maar wat als je geen laptop of smartphone kunt betalen? Hoe moet je dan verder?”

 

Netwerk

 

De armoedevereniging verwijst je dan door naar de juiste hulpverlener. “De mensen bouwen hier vaak ook een netwerk uit dat hen verder helpt. Ze delen tips met elkaar. Dat verlaagt de drempel om externe hulp te zoeken.”

 

Huiswerkbegeleiding

 

Daarnaast geven enkele vrijwilligers huiswerkbegeleiding aan kinderen. “De kinderen en volwassenen zijn dankbaar dat we onze tijd met hen delen”, vertelt vrijwilliger Jean Pierre. “Na tien jaar vrijwilligerswerk bij De Nieuwe Volksbond merk ik dat iedereen hier gelijk is.”

 

Inzamelactie

 

In onze maatschappij heerst nog het idee van het ‘eigen-schuldmodel’. “Velen denken dat de situatie de schuld is van de persoon in armoede. En dat het om financiële redenen draait”, verklaart Jade. “Maar armoede is een groot web waar je niet makkelijk uitgeraakt.”

 

“Met de actie van CM willen we hen graag een duwtje in de rug geven”, deelt Jade enthousiast. “We zamelen hygiënische producten in zoals onderhoudsproducten en cosmetica. Want met een weekbudget van 50 euro kunnen mensen in armoede zich dit vaak niet permitteren. Bovendien brengen we met onze actie het thema armoede onder de aandacht en roepen we beleidsmakers op om voor structurele oplossingen te zorgen.”

 

Wil jij een ander blij maken?

 

Breng een bezoekje aan je CM-kantoor en geef hygiëneproducten af aan de onthaalbalie. Vanaf maandag 17 oktober kun je vier weken lang producten bezorgen. Meer info op www.cm.be/themadagarmoede.

 

 

Dit artikel verscheen in Visie.

tekst: Cathelijne Jennes

foto: Mine Dalemans