Dorpspunten via co-creatie

Ontmoetingsplekken voor en door bewoners

Stad Sint-Truiden wil inzetten op wijken en dorpen. Samen met SAAMO Limburg gaf de stad in 2022 een eerste aanzet om een dorpspunt op te starten in Runkelen.

 

Dorpspunten voor en door bewoners

 

Een dorpspunt is een fysieke en/of digitale plek waar dorpsbewoners terecht kunnen met vragen en ideeën, en waar er ruimte is om met elkaar in contact te komen. Iedereen is er welkom en er is ook oog voor bewoners die het moeilijker hebben. Een dorpspunt wordt georganiseerd voor en door bewoners.

 

SAAMO-opbouwwerker Lindsay Hermans legt uit: “Samen met de bewoners laten we de dorpspunten organisch groeien op maat en op het ritme van het dorp. In een eerste fase gaan we in gesprek met buurtbewoners en brengen we de sterktes en aandachtspunten van het dorp in kaart. We gaan op zoek naar enthousiaste trekkers die willen meedenken over de invulling van het dorpspunt. Daarna kijken we welke activiteiten en diensten we eraan koppelen: een buurtfeest, een digipunt of een buurtrestaurant bijvoorbeeld. Ieder dorp is anders, dus ook de dorpspunten krijgen overal een andere invulling.

 

opbouwwerker Lindsay

 

Eerste dorpspunt in Runkelen

 

In Runkelen startten we vorig jaar met gesprekken met buurtbewoners. Zo lijstten we op wat de pluspunten en verbeteren zijn in het dorp.

 

Toen we deze resultaten terugkoppelden, keken de bewoners nostalgisch terug op de dorpsfeesten van weleer. Het bleef echter niet bij louter terugblikken. Het buurtcomité van de Ossewegstraat voegde meteen de daad bij het woord en ging aan de slag om een dorpsfeest te organiseren.

 

vlaggetjes

 

Aangezien er bij de organisatie van een dorpsfeest heel veel komt kijken, was er nood aan uitbreiding. Zo groeide het straatcomité uit tot een tot divers dorpscomité. Met zowel vertegenwoordigers van de oudere als de jongere generatie hangt er een leuke sfeer in de groep.

 

Het zomerfeest ‘Runkelen knalt’ was een groot succes. Daarnaast organiseerde het dorpscomité ook een sinterklaasfeest en een EHBO-cursus.

 

sinterklaas dorpspunt runkelen

 

Buurtrestaurant

 

Met het buurtcomité bogen we ons ook over de concrete invulling van het dorpspunt. Een wekelijks dorpspunt bleek een te grote volgende stap, wel was er onder enkele vrijwilligers van het buurtcomité veel animo om een buurtrestaurant op te richten.

 

dorpspunt runkelen

 

Vorig jaar in januari opende het buurtrestaurant van Runkelen voor het eerst de deuren. Dorpelingen kunnen er één keer per maand op donderdag lekker gaan eten tegen een voordelige prijs. Naast de contacten tijdens feesten en cursussen kunnen buren dus ook in het buurtrestaurant op een meer regelmatige basis een babbeltje slaan met elkaar.

 

soepborden

 

Samen met de enthousiaste leden van het comité gaan we verder aan de slag om het dorpspunt meer vorm te geven.

 

logo dorpspunt runkelen

 

Dorpspunten in Zepperen en Aalst

 

Dit jaar gaan we ook in Zepperen en Aalst verder met de opstart van dorpspunten in samenwerking met buurtbewoners en verenigingen. Daarvoor zoeken we nog enthousiaste bewoners die willen helpen bij de opstart. Of je nu een denker of een doener bent, alle vormen van inzet zijn welkom. Alleen samen met de dorpelingen kunnen we een dorpspunt op maat creëren.”

 

De dorpspunten worden gerealiseerd met financiële steun van:

logo provincie limburg

logo leader haspengouw