Depot Margo vzw

Nieuwe voorzitter en uitdagende toekomstplannen


Project(en)

Depot Margo

Depot Margo is sinds kort een zelfstandige vzw met een nieuwe geëngageerde voorzitter. Het Limburgse sociaal distributieplatform bruist van de ambitieuze toekomstplannen en zet daarmee de weg verder om de toegang tot verse voeding, onderhouds- en verzorgingsproducten te vergroten voor mensen in kwetsbare posities.

 

“Depot Margo ging van start als projectwerking van SAAMO Limburg”, vertelt Claudia Mellebeek, algemeen directeur van SAAMO Limburg. “Vandaag is Depot Margo een zelfstandige vzw met SAAMO Limburg, Vincentius Limburg en Bewel als partners en een sterk samenwerkingsverband met Voedselbank Limburg. Inmiddels doen hulpgroepen van 23 Limburgse gemeenten beroep op de diensten van Depot Margo en daar zijn we heel trots op. Maar het kan nog beter”, besluit Claudia met de glimlach.

 

Een nieuwe vzw, een nieuwe voorzitter

Depot Margo ging op zoek naar een voorzitter en vond die in de persoon van Tony Heeren, voormalig voorzitter van de Limburgse rechtbank van eerste aanleg en voorzitter van de probatiecommissie Limburg. “Tijdens mijn professionele loopbaan, en dan vooral de periode als onderzoeksrechter, zag ik hoe tal van mensen in erg moeilijke situaties terechtkwamen en welke grote gevolgen dit voor hen had. Na mijn pensionering in 2019 was ik op zoek naar een maatschappelijke invulling voor mijn vrijgekomen tijd. De kennismaking met deze werking maakte een sterke indruk op mij. Ik beschouw mijn engagement als voorzitter als een kans om mijn bestuurlijke ervaring via Depot Margo ten dienste te stellen van mensen in kwetsbare posities.”

 

Depot Margo heeft grootse toekomstplannen

De nieuwe ploeg van Depot Margo bruist van ambitie! Dat bleek duidelijk toen voorzitter Tony Heeren de uitdagingen en plannen voor de komende jaren uit de doeken deed.

Het streven naar een gebiedsdekkende werking over de hele provincie is cruciaal. Het doel is om alle mensen in een kwetsbare positie in Limburg de kans te bieden om toegang te hebben tot de producten van Depot Margo. Daarnaast wil het sociale distributieplatform sociale dienstverlening koppelen aan materiële hulpverlening. Vandaag bieden we al ondersteuning aan de Limburgse sociale kruideniers, maar we gaan ook experimenteren met een mobiele sociale kruidenier: onze ‘Winkel op wielen’ die binnenkort naar de gemeenten trekt. Verder zal de voedselverspilling beperkt worden door overschotten te verwerken tot nieuwe producten. Ten slotte zal Depot Margo het aanbod en de dienstverlening optimaliseren in nauwe samenspraak met de hulpgroepen. Zo is er het plan om met regionale verdeelpunten te werken. Dat zou de hulpgroepen die vandaag een hele afstand moeten afleggen voor hun goederen heel wat tijd en brandstof besparen.

 

Ook Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke woonde de voorstelling van de nieuwe plannen van Depot Margo bij: “De sociale distributieplatformen spelen voor mij een belangrijke rol om te zorgen dat het aanbod aan voedselhulp voldoende verse en gezonde producten bevat. Zo werken zij aanvullend op, en samen met, de voedselbanken. Tegelijk wordt voedselverspilling tegengegaan en krijgen mensen kansen op de arbeidsmarkt. Daarom ben ik tevreden dat we vanuit het plan Vlaamse Veerkracht met deze regering 2,8 miljoen euro kunnen investeren voor de groei en de verduurzaming over heel Vlaanderen van dit aanbod. Depot Margo was en is een voortrekker waar ik inspiratie opdoe voor mijn beleid. Ik kijk met vertrouwen naar hun toekomst.”

 

 

Depot Margo is door de Vlaamse Overheid erkend als sociaal distributieplatform en wordt gesteund door PDPO en Leader Haspengouw als Europees plattelandsproject,  de Nationale Loterij en de Koning Boudewijnstichting.

 

Media 16 september 2021:

Website VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/09/16/depot/

Website Het Belang van Limburg: https://www.hbvl.be/cnt/dmf20210916_93545740

Blog Vlaams minister Wouter Beke: https://www.limburgblogwb.com/post/welkom-vzw-depot-margo