De Coronadagboeken, aflevering 4

Een alleenstaande vrouw uit Dilsen-Stokkem vertelt

Hoe beleef je deze periode als je helemaal alleen in je kot zit? Hoe ga je om met eenzaamheid wanneer corona ervoor zorgt dat sociale contacten tot een minimum beperkt worden? Hoe los je dit op wanneer schaamte en financiële beperkingen de sociale contacten al onder druk zetten … Een dappere vrouw uit Dilsen-Stokkem vertelt.

 

Conny Mertens, opbouwwerker SAAMOLimburg: “Door corona is eenzaamheid een nog groter probleem geworden. De noodzaak aan menselijke contacten mogen we niet onderschatten. Mensen die niet in staat zijn deze contacten te onderhouden, digitaal of op een andere manier, hebben het nog zwaarder tijdens deze periode.”

 

Bekijk de vierde aflevering uit de vijfdelige reeks hier: