Brugteam op huisbezoek in Tongeren

Vrijwilligers brengen kwetsbare gezinnen in contact met de meest aangewezen ondersteuners.

 

In Tongeren zijn er heel wat organisaties, diensten en verenigingen die gezinnen in een kwetsbare situatie ondersteunen. Veel gezinnen weten echter niet dat of hoe ze bij deze partners van Huis van het Kind Tongeren terechtkunnen. Daarom gaat een brugteam van vrijwilligers binnenkort op huisbezoek bij kwetsbare gezinnen om hen in contact te brengen met de juiste ondersteuners.

 

Diverse groep vrijwilligers

 

Assia Akrifou, opbouwwerker van SAAMO Limburg vzw coördineert sinds oktober het brugteam: “Het brugteam is een initiatief van het netwerk van Huis van het Kind Tongeren, welzijnsschakel De Schakelaar en SAAMO Limburg. Momenteel zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich minstens 7 maanden willen engageren. Jong en oud, met en zonder migratieachtergrond of armoede-ervaring … We willen graag een diverse groep vrijwilligers samenstellen.

 

 

Gericht doorverwijzen

 

Bedoeling is dat deze vrijwilligers op huisbezoek gaan bij kwetsbare gezinnen om hun noden in kaart te brengen. Zo kunnen ze hen gericht doorverwijzen naar de meest aangewezen partners van Huis van het Kind: het Sociaal Huis, de Jeugddienst, de Sportdienst, armoedevereniging De Nieuwe Volksbond, de Opvoedingswinkel …

 

Opleiding en begeleiding voor vrijwilligers

 

Voor de vrijwilligers op huisbezoek gaan, krijgen ze opleiding en begeleiding. Hoe bouw je een vertrouwensband op? Hoe vang je signalen op en verzamel je de noden van de gezinnen? Hoe maak je het netwerkaanbod bekend? … We hopen begin april aan de slag te gaan met de vrijwilligers.”

 

“We hopen een brug te kunnen slaan tussen gezinnen en netwerkpartners van het Huis van het Kind.”

Assia Akrifou, opbouwwerker van SAAMO Limburg