Armoedebestrijding vereist begrip en kennis over armoede

Met de armoedetoets naar een inclusief beleid

De leidinggevenden van Stad Beringen lieten zich onderdompelen in de armoedeproblematiek. De vorming maakte deel uit van de lokale armoedetoets. Voor het invoeren van nieuwe regels en besluiten gaat het stadsbestuur na wat de gevolgen ervan zijn voor mensen in armoede.

 

Tandem opbouwwerker en vrijwilligers

 

Op de vorming gaven opbouwwerker Conny Mertens en mensen met armoede-ervaring tekst en uitleg bij armoede en sociale uitsluiting. Wat doet het met mensen om in armoede te leven? Voorbij ‘eigen schuld, dikke bult’ zetten ze de neuzen in dezelfde richting zodat de stad Beringen een coherent armoedebeleid kan voeren.

 

armoedetoets

 

Vrijwilliger Evelyne werkte de vorming inhoudelijk mee uit. Ze geeft vaker vormingen over armoede waarbij verhalen van ervaringsdeskundigen de theorie aanvullen. “Ik ben vrijwilliger bij het Trefpunt Armoede dat Conny coördineert. Samen met een vormingswerker geef ik geregeld vormingen over armoede. Ik vertel dan mijn eigen verhaal aansluitend op de theorie. Ik vind het waardevol dat mensen de realiteit horen: struikelpunten en de nodige oplossingen,” legt Evelyne uit.

 

 

Het vrijwilligerswerk is voor Evelyne persoonlijk ook heel waardevol. “Het brengt structuur in mijn dagen. Dat geeft mij rust. Ik kan bezig blijven met zinvolle dingen en voel me nuttig. Ik zit niet gewoon maar te zitten met een uitkering, zoals veel mensen denken: ‘Je krijgt je geld en je hoeft er niets voor te doen.’ Ik wil er net heel veel voor doen. Ik wil mensen laten zien waarom ik die uitkering krijg en waarom het nodig is dat uitkeringen bestaan.”

 

 

Armoedetoets

 

De vorming maakt deel uit van de armoedetoets. SAAMO Limburg rolt samen met de stad Beringen een lokale armoedetoets uit om medewerkers bewuster te maken van de armoedeproblematiek.

 

armoedetoets beringen

 

Beleidsmedewerker Frederik Vaes: “Heeft regelgeving effecten op mensen in armoede? Om dat correct te kunnen inschatten, is kennis van de armoedeproblematiek vereist. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van leven in armoede? Hoe kunnen we armoede verklaren? Daarnaast vergroten we de kennis over de mogelijke impact van het lokaal beleid op de armoedeproblematiek. We bouwen aan een gedeelde visie op armoedebestrijding bij het lokaal bestuur over verschillende beleidsdomeinen heen. Zo zorgen we voor inclusieve beleidsvoering waarbij mensen in armoede niet worden uitgesloten.”