Hoe kan je als school beter communiceren met kwetsbare gezinnen?

10 tips van (groot)ouders in armoede

Hoe bouw je een rijke relatie op met ouders in armoede? (Groot)ouders van armoedevereniging OnderOns in Sint-Truiden hebben 10 tips voor scholen om hun communicatie beter af te stemmen op kwetsbare gezinnen. Gelijke onderwijskansen en ouderbetrokkenheid gaan immers hand in hand.

 

Ouderbetrokkenheid

 

Dé leerling bestaat niet, dé ouder ook niet. In België groeit 1 kind op 5 op in armoede. Wil je gelijke onderwijskansen creëren, dan is inzetten op ouderbetrokkenheid een must. Scholen vinden het niet altijd even gemakkelijk om met alle ouders een goed contact op te bouwen. Vooral een sterk partnerschap met ouders in armoede of met een migratiegeschiedenis ervaren ze als moeilijk.

 

Drempels verkleinen

 

De werkgroep Kinderarmoede en Onderwijs van armoedevereniging OnderOns lijstte 10 drempels en moeilijkheden op die ouders en scholen ervaren bij het realiseren van gelijke onderwijskansen.

 

De (groot)ouders in de werkgroep werkten concrete tips uit waarmee scholen en ouders in een maatschappelijk kwetsbare positie beter kunnen communiceren met elkaar. Ze bundelden die in de brochure “Hoe kan je als school je communicatie met kwetsbare gezinnen verbeteren?”.

 

Tips voor scholen én ouders

 

De werkgroep vindt het ook belangrijk om aan te geven dat scholen er niet alleen voor staan. Ze kunnen niet alles oplossen, ook ouders spelen een belangrijke rol. Daarom sommen ze naast de tips voor scholen ook tips voor ouders op.

 

10 communicatietips

 

  1. Communiceer wederkerig
  2. Communiceer verstaanbaar, duidelijk en laagdrempelig
  3. Zorg voor een veilig klimaat
  4. Zorg voor transparantie
  5. Zorg voor gelijkwaardigheid
  6. Maak geen onderscheid tussen kwetsbare en minder kwetsbare gezinnen
  7. Stel een vertrouwenspersoon aan op school
  8. Oordeel niet
  9. Heb oog voor fysiek en digitaal pesten
  10. Wees je bewust van de digitale kloof

 

Meer info over deze tips? Download hier de brochure.

onderwijsbrochure onderons