Bestuur

Ivo Clerix, voorzitter

Gwen Verhulst, ondervoorzitter

Deniz Ates

Wendy Hensen

Zohra Nidlahcen

Marleen Peeters

Francine Vanhoudt

Bas Vanspauwen