Verdoken Armoede Leopoldsburg

Doel en aanleiding

 

 • Leopoldsburg heeft de ambitie om in het meerjarenplan 2020-2025 in te zetten op preventieve acties om armoede te bestrijden.
 • Opbouwwerker Leen Pluys voert in kader hiervan een praktijkgericht onderzoek met het oog op het blootleggen van mogelijke opsporingskanalen voor verdoken armoede voor het lokaal bestuur en zet in op de implementatie van reeds gekende opsporingskanalen. Op basis van een onderzoek, zowel gebaseerd op cijfers als op bevraging van partners en mensen in kwetsbare posities, zal Leen in dat kader een aanbevelingenrapport afleveren.
 • Het project heeft een looptijd van 1 jaar: van mei 2020 tot mei 2021.

 

Verdoken armoede?

 

Met verdoken armoede bedoelen wij: mensen die het moeilijk hebben en die niet in een hulpverleningstraject zitten. Dit onderzoek richt zich specifiek op  2 doelgroepen: alleenstaanden (18+) en ouderen (65+). Leen gaat op zoek naar goede manieren om deze mensen actief op te sporen en toe te leiden naar hulpverlening.

 

Aanpak

 

Stap 1: cijfers verzamelen

Op basis van objectieve cijfergegevens van Limburg in cijfers, wordt gekeken naar een aantal risicofactoren op maatschappelijke kwetsbaarheid in Leopoldsburg als geheel en de spreiding hiervan over het grondgebied van de gemeente.

 

Stap 2: bevraging van partners en diensten

Verschillende diensten en organisaties worden bevraagd over hun kijk op armoede en verdoken armoede in Leopoldsburg. Er wordt gepeild of zij mogelijke kanalen weten om mensen in verdoken armoede op te sporen.

 

Stap 3: gericht op zoek

Na de gesprekken met de partners en diensten, onderzoekt Leen volgende 6 opsporingskanalen:

Op basis van signalen die bij OCMW aankomen:

 1. mensen voor wie een dreiging tot uithuiszetting loopt
 2. mensen die een vrijetijdspas hebben aangevraagd, maar er geen gebruik van maken
 3. mensen die uitgenodigd zijn op Lokale Adviescommissie, maar niet komen opdagen
 4. mensen met een budgetmeter

Op basis van scharniermomenten in iemands leven:

 1. recent alleenstaand na een echtscheiding
 2. recent alleenstaand na overlijden van de partner

 

Stap 4: diepte-interviews

De mensen uit bovenstaande kanalen krijgen een bezoek van Leen. Leen peilt naar hun welzijn in deze coronatijd. De vraag ‘hoe gaat het met u?’ weekt bij veel mensen heel wat los. Het gesprek wordt verdiept zodat verschillende levensdomeinen aan bod komen (netwerk, gezondheid, voeding, werk, zorg, vervoer, enz). Op die manier wordt bekeken of iemand in verdoken armoede leeft en hulp kan gebruiken. Er wordt doorgevraagd naar drempels die mensen ervaren om de stap naar hulpverlening te zetten. Indien nodig volgt een warme doorverwijzing  naar hulpverlening (OCMW, CAW, mutualiteiten, armoedevereniging Ons Centrum).

 

Stap 5: beleidsaanbevelingen

Op basis van al het verzamelde materiaal schrijft Leen een aanbevelingsrapport geschreven op maat van Leopoldsburg.

 

Stap 6: structurele verankering

In een laatste stap zal een dialoog worden opgestart rond implementatie en structurele verankering van de beleidsaanbevelingen. Samen met alle betrokkenen zal bekeken worden wat er voor Leopoldsburg wenselijk en haalbaar is, waar het lokaal bestuur de prioriteit wil leggen en wat er nog nodig is om dit realiseren.

Kwartier Ijzer
Michellaan 11
3970 Leopoldsburg


Meer weten

Privé: Leen Pluys

0491 15 05 81

leen.pluys@saamolimburg.be


Doel en aanleiding

 

 • Leopoldsburg heeft de ambitie om in het meerjarenplan 2020-2025 in te zetten op preventieve acties om armoede te bestrijden.
 • Opbouwwerker Leen Pluys voert in kader hiervan een praktijkgericht onderzoek met het oog op het blootleggen van mogelijke opsporingskanalen voor verdoken armoede voor het lokaal bestuur en zet in op de implementatie van reeds gekende opsporingskanalen. Op basis van een onderzoek, zowel gebaseerd op cijfers als op bevraging van partners en mensen in kwetsbare posities, zal Leen in dat kader een aanbevelingenrapport afleveren.
 • Het project heeft een looptijd van 1 jaar: van mei 2020 tot mei 2021.

 

Verdoken armoede?

 

Met verdoken armoede bedoelen wij: mensen die het moeilijk hebben en die niet in een hulpverleningstraject zitten. Dit onderzoek richt zich specifiek op  2 doelgroepen: alleenstaanden (18+) en ouderen (65+). Leen gaat op zoek naar goede manieren om deze mensen actief op te sporen en toe te leiden naar hulpverlening.

 

Aanpak

 

Stap 1: cijfers verzamelen

Op basis van objectieve cijfergegevens van Limburg in cijfers, wordt gekeken naar een aantal risicofactoren op maatschappelijke kwetsbaarheid in Leopoldsburg als geheel en de spreiding hiervan over het grondgebied van de gemeente.

 

Stap 2: bevraging van partners en diensten

Verschillende diensten en organisaties worden bevraagd over hun kijk op armoede en verdoken armoede in Leopoldsburg. Er wordt gepeild of zij mogelijke kanalen weten om mensen in verdoken armoede op te sporen.

 

Stap 3: gericht op zoek

Na de gesprekken met de partners en diensten, onderzoekt Leen volgende 6 opsporingskanalen:

Op basis van signalen die bij OCMW aankomen:

 1. mensen voor wie een dreiging tot uithuiszetting loopt
 2. mensen die een vrijetijdspas hebben aangevraagd, maar er geen gebruik van maken
 3. mensen die uitgenodigd zijn op Lokale Adviescommissie, maar niet komen opdagen
 4. mensen met een budgetmeter

Op basis van scharniermomenten in iemands leven:

 1. recent alleenstaand na een echtscheiding
 2. recent alleenstaand na overlijden van de partner

 

Stap 4: diepte-interviews

De mensen uit bovenstaande kanalen krijgen een bezoek van Leen. Leen peilt naar hun welzijn in deze coronatijd. De vraag ‘hoe gaat het met u?’ weekt bij veel mensen heel wat los. Het gesprek wordt verdiept zodat verschillende levensdomeinen aan bod komen (netwerk, gezondheid, voeding, werk, zorg, vervoer, enz). Op die manier wordt bekeken of iemand in verdoken armoede leeft en hulp kan gebruiken. Er wordt doorgevraagd naar drempels die mensen ervaren om de stap naar hulpverlening te zetten. Indien nodig volgt een warme doorverwijzing  naar hulpverlening (OCMW, CAW, mutualiteiten, armoedevereniging Ons Centrum).

 

Stap 5: beleidsaanbevelingen

Op basis van al het verzamelde materiaal schrijft Leen een aanbevelingsrapport geschreven op maat van Leopoldsburg.

 

Stap 6: structurele verankering

In een laatste stap zal een dialoog worden opgestart rond implementatie en structurele verankering van de beleidsaanbevelingen. Samen met alle betrokkenen zal bekeken worden wat er voor Leopoldsburg wenselijk en haalbaar is, waar het lokaal bestuur de prioriteit wil leggen en wat er nog nodig is om dit realiseren.


Terug naar projecten