Opbouwwerk Paspoel 2

De wijk Paspoel 2 is een sociale woonwijk met 3 grote appartementsblokken en een aantal huurhuizen ten Zuid-Westen van het stadscentrum van Tongeren. De buurt kent een hoge diversiteit op vlak van gezinssituatie, leeftijd en herkomst. Het opbouwproject actief sinds 2013 focust op samenleven en huisvesting.

 

 

Buurtactiviteiten

 

Samen met de bewoners organiseert opbouwwerker Katrien activiteiten om de sociale samenhang te versterken: wijkfeesten, wekelijkse koffieklets, 2-jaarlijks ontbijt, seniorenactiviteiten, fietslessen …

 

 

Vinger aan de pols

 

Katrien slaat geregeld een praatje met bewoners op straat of gaat op huisbezoek. Zo weet zij precies wat er leeft in de wijk. Ze speelt in op gezamenlijke signalen, neemt thema’s op die de bewoners aanbelangen en informeert hen.

Katrien ondersteunt bewoners bij initiatieven die ze nemen. Ze werkt nauw samen met Stad en OCMW Tongeren, Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonzo en andere organisaties.

 

 

Werkgroep Woonomgeving

 

Uit een bevraging van Katrien bleek dat veel bewoners zich onder meer storen aan afval in de wijk, het groenonderhoud en de verkeersveiligheid. Daarom werd gestart met een werkgroep Woonomgeving waarin bewoners samen nadenken over hoe de wijk kan verbeteren en meer kan inspelen op de noden van de bewoners. In een later stadium is hier een conciërge voor aangesteld en ‘wijkantennes’ via huisvestingsmaatschappij WoonZo.

 

 

Verhuis

 

Paspoel 2 staat voor grootse veranderingen. De oude appartementsblokken verdwijnen en in de plaats komen 3 nieuwe appartementsblokken op vraag van huisvestingsmaatschappij WoonZo. Per fase bouwt men één appartementsblok en breekt men het oude appartementsgebouw af. Dit bouwproces (en dus ook verhuisproces) duurt enkele jaren waardoor de buurt nood heeft aan begeleiding en structuur. Opbouwwerker Katrien helpt de huurders mee op weg als ze vragen hebben over de verhuis, hun nieuw appartement, de timing, enz. Wanneer er signalen komen die meerdere huurders aangeven, bespreekt Katrien dit met de WoonZo.

 

Thijslaan 21 b0002
3700 Tongeren

Meer weten

Katrien Swennen

0497 97 36 72

katrien.swennen@saamolimburg.be


De wijk Paspoel 2 is een sociale woonwijk met 3 grote appartementsblokken en een aantal huurhuizen ten Zuid-Westen van het stadscentrum van Tongeren. De buurt kent een hoge diversiteit op vlak van gezinssituatie, leeftijd en herkomst. Het opbouwproject actief sinds 2013 focust op samenleven en huisvesting.

 

 

Buurtactiviteiten

 

Samen met de bewoners organiseert opbouwwerker Katrien activiteiten om de sociale samenhang te versterken: wijkfeesten, wekelijkse koffieklets, 2-jaarlijks ontbijt, seniorenactiviteiten, fietslessen …

 

 

Vinger aan de pols

 

Katrien slaat geregeld een praatje met bewoners op straat of gaat op huisbezoek. Zo weet zij precies wat er leeft in de wijk. Ze speelt in op gezamenlijke signalen, neemt thema’s op die de bewoners aanbelangen en informeert hen.

Katrien ondersteunt bewoners bij initiatieven die ze nemen. Ze werkt nauw samen met Stad en OCMW Tongeren, Sociale Huisvestingsmaatschappij Woonzo en andere organisaties.

 

 

Werkgroep Woonomgeving

 

Uit een bevraging van Katrien bleek dat veel bewoners zich onder meer storen aan afval in de wijk, het groenonderhoud en de verkeersveiligheid. Daarom werd gestart met een werkgroep Woonomgeving waarin bewoners samen nadenken over hoe de wijk kan verbeteren en meer kan inspelen op de noden van de bewoners. In een later stadium is hier een conciërge voor aangesteld en ‘wijkantennes’ via huisvestingsmaatschappij WoonZo.

 

 

Verhuis

 

Paspoel 2 staat voor grootse veranderingen. De oude appartementsblokken verdwijnen en in de plaats komen 3 nieuwe appartementsblokken op vraag van huisvestingsmaatschappij WoonZo. Per fase bouwt men één appartementsblok en breekt men het oude appartementsgebouw af. Dit bouwproces (en dus ook verhuisproces) duurt enkele jaren waardoor de buurt nood heeft aan begeleiding en structuur. Opbouwwerker Katrien helpt de huurders mee op weg als ze vragen hebben over de verhuis, hun nieuw appartement, de timing, enz. Wanneer er signalen komen die meerdere huurders aangeven, bespreekt Katrien dit met de WoonZo.

 


Terug naar projecten