Buurtanalyse Maasmechelen

Een buurtanalyse uitvoeren. Hoe pakken we dit aan?

 

Werken voor en in een buurt begint met een grondige analyse. Het in kaart brengen van de woon- en leefomgeving gebeurt door zowel objectieve als subjectieve informatie te verzamelen. Het is een momentopname, een foto van de buurt met een weergave van zijn noden, mogelijkheden en dynamieken.

Het begrip ‘buurt’ is niet eenduidig en kan verschillende niveaus omvatten. Dit kan een kerkdorp zijn, een gehucht, een afbakening op basis van een aantal straten, een sociale woonwijk, een aandachtsgebied, een stadswijk … Het is in eerste instantie belangrijk om te weten wat de insteek van de analyse is: voor wie is de buurtanalyse? Wat is de doelstelling?  Waarom een buurtanalyse opmaken?

 

Werken met een werkgroep

 

Een werkgroep binnen de stad/gemeente zorgt zowel voor een platform als een snelle verzameling van interne informatie. Het plan van aanpak systematisch aftoetsen creëert draagvlak binnen de stad/gemeente. De leden van de werkgroep zijn een toegangspoort naar interne gegevens en hebben zicht op de contactpersonen van externe organisaties.

 

buurtanalyse maasmechelen

 

Voorbereiding

 

Een goede voorbereiding is al het halve werk, zegt men. Het is zinvol goed na te denken over een plan van aanpak: het uitstippelen van te volgen stappen samen met de partners die hiervoor nodig zijn en de informatie die verzameld moet worden. Dit biedt een duidelijke leidraad die indien nodig bijgeschaafd kan worden.

 

Gegevensverzameling

 

 • Kwantitatieve analyse

  De kwantitatieve analyse is een verzameling van cijfermatige en objectieve gegevens. De cijfers geven een objectief zicht op de buurt maar zijn voor interpretatie vatbaar. Het kan onder andere gaan over de beschrijving van het dorp, het historisch verleden, demografische en socio-economische gegevens, een inventaris van voorzieningen en verenigingen …

 

 • Kwalitatieve analyse

  De kwalitatieve analyse is een verzameling van subjectieve gegevens over de beleving van de buurt. Het is een weergave van de kennis, ervaringen, bevindingen en meningen van betrokkenen in en op de buurt. Het gaat hier concreet over professionele actoren (wijkagent, Kind & Gezin etc.) die betrokken zijn op de buurt, sleutelfiguren en bewoners.Welke inhoud de kwalitatieve analyse moet bevatten hangt van verschillende factoren af: wat is de insteek van het lokaal bestuur, op welke thema’s ligt de focus van de buurtanalyse … Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen: community building, grondrechten, ruimte publiek maken, buurtbeleving … De gekozen gespreksmethodiek(en) hang(t)(en) af van verschillende factoren: de grootte van de buurt, de tijd waarin de analyse moet gebeuren, de aanwezige doelgroep …

 

Rapport van de buurtanalyse

 

Het rapport beschrijft de kwantitatieve en kwalitatieve analyse, alsook een conclusie op basis van de verzamelde informatie. Daarnaast kunnen er al mogelijke aanbevelingen geformuleerd worden voor de buurt. Deze voorstellen dienen later afgetoetst te worden met het lokale beleid en de buurt.

 

Terugkoppeling van de buurtanalyse

 

Het is belangrijk om de bewoners, sleutelfiguren en betrokken professionele actoren een terugkoppeling te bezorgen. Wie meewerkt aan iets, wil graag ook de uitkomst ervan weten. Dit gebeurt uiteraard na de terugkoppeling naar het lokale beleid. De terugkoppeling kan op verschillende manieren gebeuren: schriftelijk, digitaal, mondeling. Vaak is een combinatie van bovenstaande werkwijzen aan te raden.

 

buurtanalyse maasmechelen


Meer weten

Karima Boutliss

0497 58 43 69

karima.boutliss@saamolimburg.be


Een buurtanalyse uitvoeren. Hoe pakken we dit aan?

 

Werken voor en in een buurt begint met een grondige analyse. Het in kaart brengen van de woon- en leefomgeving gebeurt door zowel objectieve als subjectieve informatie te verzamelen. Het is een momentopname, een foto van de buurt met een weergave van zijn noden, mogelijkheden en dynamieken.

Het begrip ‘buurt’ is niet eenduidig en kan verschillende niveaus omvatten. Dit kan een kerkdorp zijn, een gehucht, een afbakening op basis van een aantal straten, een sociale woonwijk, een aandachtsgebied, een stadswijk … Het is in eerste instantie belangrijk om te weten wat de insteek van de analyse is: voor wie is de buurtanalyse? Wat is de doelstelling?  Waarom een buurtanalyse opmaken?

 

Werken met een werkgroep

 

Een werkgroep binnen de stad/gemeente zorgt zowel voor een platform als een snelle verzameling van interne informatie. Het plan van aanpak systematisch aftoetsen creëert draagvlak binnen de stad/gemeente. De leden van de werkgroep zijn een toegangspoort naar interne gegevens en hebben zicht op de contactpersonen van externe organisaties.

 

buurtanalyse maasmechelen

 

Voorbereiding

 

Een goede voorbereiding is al het halve werk, zegt men. Het is zinvol goed na te denken over een plan van aanpak: het uitstippelen van te volgen stappen samen met de partners die hiervoor nodig zijn en de informatie die verzameld moet worden. Dit biedt een duidelijke leidraad die indien nodig bijgeschaafd kan worden.

 

Gegevensverzameling

 

 • Kwantitatieve analyse

  De kwantitatieve analyse is een verzameling van cijfermatige en objectieve gegevens. De cijfers geven een objectief zicht op de buurt maar zijn voor interpretatie vatbaar. Het kan onder andere gaan over de beschrijving van het dorp, het historisch verleden, demografische en socio-economische gegevens, een inventaris van voorzieningen en verenigingen …

 

 • Kwalitatieve analyse

  De kwalitatieve analyse is een verzameling van subjectieve gegevens over de beleving van de buurt. Het is een weergave van de kennis, ervaringen, bevindingen en meningen van betrokkenen in en op de buurt. Het gaat hier concreet over professionele actoren (wijkagent, Kind & Gezin etc.) die betrokken zijn op de buurt, sleutelfiguren en bewoners.Welke inhoud de kwalitatieve analyse moet bevatten hangt van verschillende factoren af: wat is de insteek van het lokaal bestuur, op welke thema’s ligt de focus van de buurtanalyse … Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen: community building, grondrechten, ruimte publiek maken, buurtbeleving … De gekozen gespreksmethodiek(en) hang(t)(en) af van verschillende factoren: de grootte van de buurt, de tijd waarin de analyse moet gebeuren, de aanwezige doelgroep …

 

Rapport van de buurtanalyse

 

Het rapport beschrijft de kwantitatieve en kwalitatieve analyse, alsook een conclusie op basis van de verzamelde informatie. Daarnaast kunnen er al mogelijke aanbevelingen geformuleerd worden voor de buurt. Deze voorstellen dienen later afgetoetst te worden met het lokale beleid en de buurt.

 

Terugkoppeling van de buurtanalyse

 

Het is belangrijk om de bewoners, sleutelfiguren en betrokken professionele actoren een terugkoppeling te bezorgen. Wie meewerkt aan iets, wil graag ook de uitkomst ervan weten. Dit gebeurt uiteraard na de terugkoppeling naar het lokale beleid. De terugkoppeling kan op verschillende manieren gebeuren: schriftelijk, digitaal, mondeling. Vaak is een combinatie van bovenstaande werkwijzen aan te raden.

 

buurtanalyse maasmechelen


Terug naar projecten