Bewonersbevraging Cordium

In opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium, startte SAAMO Limburg in september 2022 met een bevraging naar hun dienstverlening. Met het oog op een meer kwalitatieve dienstverlening wenst Cordium een beeld te krijgen van hoe de huurders de huidige dienstverlening ervaren en welke ideeën er leven bij de huurders om de dienstverlening te optimaliseren in de toekomst.

 

Ans Kuenen, buurtopbouwwerker in Bilzen, gaat een jaar lang aan de slag met deze opdracht. Aan de hand van focusgroepen, diepte-interviews en gesprekken met interne diensten detecteert zij de grootste knelpunten en zoekt zij verbeteracties waar mogelijk. Vervolgens loopt er een traject om de verbeteracties te implementeren in de praktijk.

 


Meer weten


In opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Cordium, startte SAAMO Limburg in september 2022 met een bevraging naar hun dienstverlening. Met het oog op een meer kwalitatieve dienstverlening wenst Cordium een beeld te krijgen van hoe de huurders de huidige dienstverlening ervaren en welke ideeën er leven bij de huurders om de dienstverlening te optimaliseren in de toekomst.

 

Ans Kuenen, buurtopbouwwerker in Bilzen, gaat een jaar lang aan de slag met deze opdracht. Aan de hand van focusgroepen, diepte-interviews en gesprekken met interne diensten detecteert zij de grootste knelpunten en zoekt zij verbeteracties waar mogelijk. Vervolgens loopt er een traject om de verbeteracties te implementeren in de praktijk.

 


Terug naar projecten