World Social Work Day – Sterk sociaal werk laat niemand achter

Het belang van nabijheid #sterksociaalwerk

World Social Work Day viel dit jaar op dinsdag 16 maart. Op deze dag zetten sociaal werkers wereldwijd de essentie van hun beroep in de kijker. Samen benadrukken we de noodzaak om alle mensen in hun waardigheid te erkennen en te betrekken bij het vormgeven van een duurzame, rechtvaardige samenleving. Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk haar slogan “Sterk sociaal werk laat niemand achter” verwijst naar wat een sociaal werker doet, in welke context hij ook werkt: waardigheid erkennen en verbinding creëren.

 

 

Op wandeling met een sociaal werker

Als je beweging wil in de samenleving, moet je zelf in beweging gaan, dachten we zo. Met het  Limburgs Platform Sterk Sociaal Werk nodigden we daarom beleidsmakers uit om een kijkje te nemen achter de schermen van het sociaal werk. Als kernpartner deed SAAMOLimburg natuurlijk mee. Enkele van onze opbouwwerkers namen beleidsmensen een uurtje mee op pad en vertelden waar ze dagelijks mee bezig zijn.

Zo kwamen burgemeesters, schepenen, onze gouverneur en de minister van welzijn tijdens deze coronaproof wandelingen langs mijn-cités, sociale woonwijken, kraakpanden, buurthuizen, steegjes, … in Limburg. Kortom, plaatsen waar ze nooit eerder kwamen. Ze ontmoetten mensen die wellicht op minder maatschappelijke privilegies kunnen rekenen. Ze maakten kennis met de enorme creativiteit, veerkracht en onderlinge solidariteit die onder de plaveien bruist en borrelt. Ze leerden hoe het sociaal werk die onderstroom ontdekt, ermee werkt en versterkt. Ze hoorden over allerlei knelpunten en mogelijke oplossingen waardoor niemand achterblijft of uitgesloten wordt. Samengevat, hoe SAAMOLimburg de krachtlijnen van sociaal werk omzet in de praktijk.

 

 

Nabijheid is noodzakelijk

De boodschap van alle sociaal werkers in Limburg was gelijkaardig: ondanks de digitale versnelling blijft nabijheid een essentieel wapen in de strijd tegen sociale uitsluiting en voor sociale cohesie. Wij sociaal werkers hebben tijd en ruimte nodig om relaties op te bouwen. We moeten zo laagdrempelig en onvoorwaardelijk mogelijk kunnen werken aan ontmoeting met kwetsbare mensen. De coronacrisis maakte het nog extra duidelijk: nabijheid is belangrijk om mensen aan hun rechten te laten komen. Het afgelopen jaar heeft het sociaal werk nog maar eens bewezen hoe flexibel en creatief het kan zijn, en hoe belangrijk dat sociaal werk is voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.

 

 

Sociaal werk is essentieel

Om van Limburg een duurzame provincie te maken, is het nodig dat alle stemmen worden gehoord en gewicht krijgen, dat alle talenten worden gezien en gewaardeerd en dat verbinding wordt gecreëerd tussen mensen en werelden. Het sociaal werk heeft daarvoor methodes, technieken en goesting. Dat hebben we aan beleidsmakers laten zien zodat binnen alle relanceplannen voor de tijd na corona het sociaal werk een volwaardige plaats krijgt.

 

 

Volg Sterk Sociaal werk op facebook en Linked-In.

Bekijk de TVL reportage van de wandelingen.