SOMA 3.0

Een nieuwe locatie, een nieuwe start

Volgende week verhuist armoedevereniging SOMA van de Nijverheidslaan naar de Pauwengraaf in Maasmechelen. In de nieuwe ontmoetingsruimte werd er de afgelopen maanden stevig geklust: elektriciteit, brandveiligheid, keuken … Ook aan de visie op SOMA 3.0 werd getimmerd.

Opbouwwerkers Geert, Conny en Inge organiseerden denkmomenten over de toekomst van de vereniging waar armen het woord nemen.

 

Waarom SOMA 3.0?

 

Opbouwwerker Geert Desmet:  “Een nieuwe locatie vraagt om nieuwe inzichten, een duidelijke visie en doelstellingen. Om allemaal op één lijn en tot een gedragen visie te komen organiseerden we enkele denkmomenten. Zowel bezoekers als partners konden er hun zegje doen.

 

Hoe pakten jullie de denkmomenten aan?

 

Geert:  “Met de bezoekers brainstormden we rond de volgende vragen: wat is de rol van SOMA? Wat willen we bereiken? Welke waarden vinden we belangrijk? Met onze partners dachten we na over de huidige situatie, het toekomstbeeld binnen 5 jaar en wat we als partners voor elkaar kunnen en willen betekenen.”

 

Welke thema’s kwamen daarbij aan bod?

 

Geert: “Beeldvorming rond SOMA, sensibilisering, groepswerk versus individueel werk, expertise uitbouwen en samenwerking”

 

Wat zijn de klemtonen voor SOMA 3.0?

 

Geert: “De SOMA is er voor iedereen, kwetsbare en minder kwetsbare mensen. We brengen actief mensen samen, zowel alleenstaanden als gezinnen met kinderen. We zorgen voor een warm onthaal en hanteren menselijke regels. We bieden een luisterend oor en organiseren open activiteiten. Er is steeds ruimte voor dialoog. SOMA is een organisatie waar warmte, discretie en respect vooraan staan. We hebben aandacht voor gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit alles op een duurzame manier. Samenwerking met andere organisaties staat hoog in ons vaandel. We hebben een signaalfunctie en werken aan structurele problemen. Indien nodig voeren we actie. We houden het thema maatschappelijke kwetsbaarheid onder de aandacht door te sensibiliseren en vooroordelen te doorbreken. Op deze manier streven we een correcte beeldvorming na ten aanzien van SOMA en maatschappelijke kwetsbare mensen.”