Nieuwe STEKken in Beringen en Leopoldsburg

Samenwerking met Stad Beringen en Gemeente Leopoldsburg


Project(en)

De STEK

Een STEK biedt ruimte voor ontmoeting aan mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en helpt hen op weg naar geschikte hulp- en dienstverlening.

Minister voor armoedebestrijding Wouter Beke voorziet een totaalbudget van 1,5 miljoen euro voor de uitbouw van 16 ‘STEK’ken aan de 8 instituten voor samenlevingsopbouw. SAAMOLimburg gaat dit uitwerken in Beringen en Leopoldsburg.

 

Liesbeth Geybels, algemeen directeur SAAMOLimburg: “Een STEK is een veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats waar mensen meer te weten komen, onder meer over hun sociale rechten. Mensen worden er gehoord en leren voor zichzelf opkomen. Ze worden ook op weg geholpen naar hulp- en dienstverlening. Vanuit 11 sterke bestaande projecten van Samenlevingsopbouw werd, met de steun van SAM – steunpunt Mens en Samenleving – een academisch onderbouwd model ontwikkeld om dit aan te pakken: de STEK. Nu bouwen we dit de komende jaren op meerdere plekken uit. Dit zowel door het verdiepen van een bestaande basiswerking zoals de vereniging waar armen het woord nemen, Ons Centrum in Leopoldsburg. Of door vanuit een bestaande buurtwerking een nieuwe STEK op te starten zoals in Beringen-Mijn. Dankzij de steun van deze lokale besturen én minister Beke kunnen we hard verder werken aan een maximale sociale bescherming voor mensen in een kwetsbare positie.”

 

Drempelverlagend

 

Schepen Jessie De Weyer van Stad Beringen is tevreden dat SAAMOLimburg samen met Stad Beringen een STEK wil uitbouwen. “SAAMOLimburg is al meerdere jaren actief in Beringen in het kader van buurtwerking en armoedebestrijding. Zij zijn dan ook, door hun expertise in het werkveld, de ideale partner voor dit project. Daarnaast zijn ze een bekend gezicht in de buurt waardoor we een eerste mogelijke drempel verlagen.”

 

“We willen vooral mensen in een kwetsbare positie bereiken, helpen en versterken op verschillende gebieden. Daarom gaan we als stadsbestuur het engagement aan om een inloophuis uit te bouwen. Dit creëert mogelijkheden. In ons meerjarenplan voorzien we de actie om de site van Regina Mundi om te toveren tot een heuse welzijnscampus. Deze welzijnscampus zou de ideale plaats zijn om het inloophuis te vestigen. Hierdoor zijn partnerorganisaties steeds dicht in de buurt wat de doorverwijsfunctie van het inloophuis ten goede komt,” vertelt schepen Hilal Yalçin van Stad Beringen enthousiast.

 

Op weg helpen

 

Waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann van Gemeente Leopoldsburg: “Ons Centrum in Leopoldsburg wordt verder uitgebouwd en versterkt tot een STEK. Zo kunnen we beter doorverwijzen naar elkaar zodat kwetsbare mensen en gezinnen de weg vinden naar de lokale dienst- en hulpverlening. Partners zoals het OCMW, de cultuurdienst, de sportdienst, ’t Kapstokske, Sint-vincentius, GGZ e.a. worden hierbij nauw betrokken.”

 

“Dankzij onze STEK zullen deze partners gestimuleerd worden om nog intenser te gaan samenwerken. Het realiseren van sociale grondrechten is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partners van een STEK. De professionele hulpverleners én de vrijwilligers zullen goed op de hoogte gehouden worden van het totale aanbod, zodat ze voorzien zullen zijn van de nodige bagage om kwetsbare mensen nog beter op weg te helpen,” licht schepen Eric Coenen van Gemeente Leopoldsburg verder toe.

 

Duurzame verandering

 

Met de Vlaamse subsidies wordt er een sterke impuls gegeven en daarna nemen de lokale besturen zelf het roer in handen om de STEK te continueren. Op die manier kunnen meer mensen hun rechten op kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening en voldoende inkomen laten gelden.

 

Samen met de sociaal werkers in de STEK gaan bezoekers en vrijwilligers aan de slag met ideeën over oplossingen die de dienstverlening kunnen verbeteren. Ze ondernemen actie en gaan in overleg met politici en bevoegde instanties over structurele veranderingen voor meer sociale bescherming die ook lotgenoten ten goede komen. Zo is de STEK een broedplaats voor sterkere sociale bescherming.