Focus op wonen

Opiniestuk van Frederik Vaes, stafmedewerker beleid

Mensen met een laag inkomen hebben het ontzettend moeilijk op de woonmarkt. Een eigendom verwerven is haast onmogelijk, een huis of appartement huren op de private huurmarkt is nagenoeg onbetaalbaar, voor een sociale woning zijn er uitzichtloze wachttijden. SAAMO Limburg focust op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. Samen met Limburgse armoedeverenigingen namen we de woonproblematiek onder de loep en formuleerden we aanbevelingen om hiermee aan de slag te gaan.

 

 

Maar liefst 46% van de Vlaamse huurders geeft aan meer dan 1/3de van hun gezinsinkomen te besteden aan huur, bij eigenaars gaat het om 11%. Een huurappartement kost gemiddeld 868 euro per maand in Vlaanderen. Voor een alleenstaande huurder met een werkloosheidsuitkering (1.341 euro), werkend aan een minimumloon (1.906 euro) of met een inkomen uit een laag betaalde job (2.141 euro) betekent dit een zeer grote hap uit het budget. Cijfers liegen er niet om, de lokale besturen en Vlaamse overheid moeten dringend een tandje bijsteken om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning voor iedereen mogelijk te maken.

 

In de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen konden we er niet naast kijken, memoranda van verschillende organisaties schuiven sociaal wonen naar voren als oplossing voor de woonproblematiek. Beroepsverenigingen in de bouwsector, de beroepsvereniging voor architecten, de sociaal-economische raad van Vlaanderen en tal van sociale organisaties zijn ervan overtuigd dat sociaal wonen niet het probleem is, maar net de oplossing voor de woonproblematiek in Vlaanderen. Investeer in meer sociale woning want investeren in wonen, is investeren in mensen. Geef mensen de nodige ademruimte om stappen vooruit te zetten in hun leven via een betaalbare woning.

 

Voor mensen die lang wachten op een sociale woning en noodgedwongen de concurrentie moeten aangaan met elkaar op een dure private huurmarkt is een huurpremie noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. Nochtans nemen bijna de helft van de mensen die recht hebben op een huurpremie deze niet op, ondanks de inspanningen die lokale besturen leveren om hen op te sporen. De huurpremie moet dan ook dringend hervormd worden zodat meer mensen er recht hebben. Daarnaast moet er dringend gesleuteld worden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen, zodat betaalbaar wonen voor meer mensen mogelijk wordt.

 

De Vlaamse en lokale overheden hebben heel wat tools in handen om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen mogelijk te maken. Deze worden echter onvoldoende ingezet door een gebrek aan middelen op lokaal niveau en ingewikkelde regelgeving op Vlaams niveau. Ga samen met de actoren op het terrein aan de slag en maak samen werk van een sterk woonbeleid in Vlaanderen. Bouw samen aan een visie op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in een Vlaamse woonraad 2.0 en maak werk van een sterk sociaal woonbeleid.

 

>> Lees de aanbevelingen van SAAMO Limburg en de Limburgse armoedeverenigingen.

Focus op Wonen