Beleidsdossier Limburgse huisvestingsmaatschappij

Vragen, bezorgdheden en suggesties van kandidaat- en sociale huurders

De nieuwe huisvestingsmaatschappij in Limburg biedt veel kansen en mogelijkheden op vlak van sociale huisvesting. SAAMO Limburg stelde een beleidsdossier samen met 56 aanbevelingen waarmee de huisvestingsmaatschappij en lokale besturen aan de slag kunnen gaan.

 

Eén Limburgse huisvestingsmaatschappij

 

In 2023 fusioneren alle Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot één Limburgse huisvestingsmaatschappij.

 

Beleidsmedewerker Frederik Vaes: “Een hele uitdaging voor de sector sociaal wonen in Limburg waarin heel wat opportuniteiten zitten voor de provincie Limburg. Sociaal wonen is immers de best mogelijke oplossing om mensen uit armoede te tillen en aan armoedebestrijding te doen.

 

Vragen en bezorgdheden van kandidaat- en sociale huurders

 

Buurt- en opbouwwerkers van SAAMO Limburg vingen veel vragen op over de komst van de Limburgse huisvestingsmaatschappij. De alsmaar strengere voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale woning, de onzekerheden die spelen, de toegankelijkheid en bereikbaarheid, hun plek op de wachtlijst … baarden kandidaat- en sociale huurders zorgen. We verzamelden hun vragen en bezorgdheden, en vertaalden deze in het beleidsdossier ‘Limburgse huisvestingsmaatschappij – vragen, bezorgdheden en suggesties van kandidaat- en sociale huurders’.”

 

ons centrum

 

Voorstelling van beleidsdossier

 

SAAMO Limburg stelde het beleidsdossier voor in CC Leopoldsburg na de theatervoorstelling ‘170.000’ van armoedevereniging Ons Centrum. De titel verwijst naar het aantal mensen die wachten op sociale huisvesting.

 

 

Frederik Vaes: “Een quote uit het boekje ‘Ode aan de verwondering’ van Caroline Pauwels gaf het startschot: ‘Buiten de comfortzone doen ze dingen anders, maar dat is goed. Dat dwingt je te kijken, te vergelijken. En dan zie je dingen die net anders zijn dan je ze had verwacht. En dan wordt het weer leuk’. De initiatiefnemers zijn immers ook buiten hun comfortzone getreden met de grote uitdaging om één grote Limburgs huisvestingsmaatschappij te creëren.”

 

170.000

 

Beleidsaanbevelingen

 

De nieuwe huisvestingsmaatschappij in Limburg biedt de gelegenheid om van sociaal wonen een nog betere succesformule te maken. In het beleidsdossier staan 56 aanbevelingen waarmee de huisvestingsmaatschappij en lokale besturen aan de slag kunnen gaan om dit te verwezenlijken. Het beleidsdossier is daarom ook een startpunt om de dialoog met de Limburgse huisvestingsmaatschappij en de lokale besturen aan te gaan zodat sociaal wonen voor nog meer mensen een verschil kan maken en hen uit de armoede kan tillen.

 

 

Lees hier de beleidsaanbevelingen in het Beleidsdossier Limburgse huisvestingsmaatschappij.